1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Đất đai
 • Đất có giấy tờ chuyển nhượng trước năm 1993 có được cấp Giấy chứng nhận không?

  • 01/03/2021
  • Đỗ Phương Anh
  • Trước năm 1993, pháp luật Việt Nam không có quy định điều chỉnh các giao dịch liên quan đến đất đai. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất hầu hết các giao dịch về đất trong thời gian này đều được Nhà nước thừa nhận. Pháp luật hiện hành có quy định cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận trong cả trường hợp sử dụng đất có giấy tờ hoặc không có giấy tờ từ trước năm 1993.

  1. Luật sư tư vấn về đất đai

  Điều kiện để các giao dịch về đất thực hiện trước năm 1993 được công nhận và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Các loại giấy tờ giao dịch liên quan đến đất trước năm 1993 nào được công nhận? Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đối với các giao dịch về đất phát sinh trước năm 1993?

  Nếu bạn đang có thắc mắc về vấn đề này hoặc các vấn đề pháp lý khác, bạn có thể liên hệ ngay đến Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn.

  2. Đất có giấy tờ chuyển nhượng trước năm 1993 có được cấp Giấy chứng nhận không?

  Câu hỏi tư vấn: Giấy tờ mình mua năm 1989 là ngang 17,5m. Đến 2004 cấp bìa đỏ thì bìa ngang của mình chỉ còn 16,4m, thực tế sử dụng mình là 16,6m. Bên hàng xóm họ mua năm 1998 chiều ngang 21m (nằm trên đất mình 1m nhưng đến bây giờ mình mới phát hiện). Đến 2004 cấp bìa thì ngang họ 20m, đo thực tế sử dụng là 20,8m. Mình đọc trích lục bản đồ thì thửa đất của mình ngang là 16,4m còn của hàng xóm thì 19,3 m. Vậy căn cứ giấy sang nhượng của mình có trước của họ, trước khi có luật đất đai vậy mình yêu cầu chính quyền địa phương phòng TNMT cấp cho mình 1m dư ra đấy được không, mà mình không phải ký tranh chấp với họ vì nếu ký tranh chấp chắc chắn họ sẽ không ký. Mong nhận được sự tư vấn của Luât Minh Gia!

  Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi hỗ trợ tư vấn như sau:

  Trường hợp của bạn, bạn có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 1989 và diện tích đất chuyển nhượng trong giấy chuyển nhượng bao gồm 1m đất mà bạn muốn cấp Giấy chứng nhận. Vì vậy, áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013:

  “Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

  Trường hợp đã xác định 1m đất có trong giấy tờ chuyển nhượng đất năm 1989 thì để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo điểm d khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013, bạn cần có xác nhận của UBND cấp xã là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993. Như vậy, trước tiên bạn đến UBND cấp xã xin giấy xác nhận là bạn đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993. Sau đó, bạn nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại UBND cấp huyện.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169