Tuấn Luật sư

Đất chưa có sổ đỏ có ủy quyền cho người khác sử dụng được không?

Tôi muốn hỏi Luật Minh Gia về vấn đề đất đai, rất mong được sự giúp đỡ. Trường hợp ủy quyền sử dụng đất trong trường hợp mảnh đất đó chưa được cấp sổ đỏ, chỉ có giấy bàn giao sử dụng đất của xí nghiệp từ năm 1972 và đang trong diện giải tỏa có được ủy quyền không? pháp luật quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn.

 

>> Tư vấn quy định Ủy quyền sử dụng đất, gọi 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Tại Điều 55 Luật công chứng 2014 quy định về công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:

 

“Điều 55. Công chứng hợp đồng ủy quyền

 

1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

 

2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.”.

 

Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây theo quy định tại Điều 40 Luật công chứng 2014 như sau:

 

“1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

 

a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

 

b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

 

c) Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

 

d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

 

đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”.

 

Trong trường hợp của bạn nêu ở trên, mảnh đất đó chưa có giấy chứng nhận quyển sử dụng đất mà chỉ có giấy bàn giao sử dụng đất của xí nghiệp từ năm 1972 thì sẽ không đủ điều kiện để thực hiện việc ủy quyền quyền sử dụng đất.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất chưa có sổ đỏ có ủy quyền cho người khác sử dụng được không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

P Luật sư Đất đai - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí