Lò Thị Loan

Đất chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm có xin chuyển mục đích sử dụng đất được không?

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Vậy trường hợp đất chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì có được chuyển mục đích sử dụng đất không?

Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi. 

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

Nội dung tư vấn: Kính thưa luật sư tôi xin trình bày nội dung câu hỏi như sau: Tôi có một lời đất nằm tại thị trấn Lạc Dương - Lâm Đồng. Tôi làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây sang đất ở thì được trả lời là không được vì vào quy hoạch đất du lịch hỗn hợp, năm sau tôi lại nộp hồ sơ xin chuyển sang đất phi nông nghiệp cho phù hợp với quy hoạch. Thì lại trả về vì đất nằm trong lộ giới hành lang bảo vệ bờ suối. Đất tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích là trồng cây lâu năm. Tôi rất hoang mang phòng tài nguyên đã làm đúng chưa xin luật sư tư vấn . Cám ơn luật sư đã tư vấn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, đất của bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là đất trồng cây lâu năm, bạn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở.

- Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

…”.

Theo đó, khi bạn muốn chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang làm đất ở thuộc trường hợp phải được phép của UBND có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

- Việc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, so với nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của bạn theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 như sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu mục đích sử dụng đất bạn muốn chuyển sang phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì UBND cấp huyện mới cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Vấn đề năm trước bạn xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang làm đất ở nhưng bị trả lại hồ sơ, do đất bị quy hoạch vào đất du lịch hỗn hợp; Năm sau bạn lại nộp hồ sơ xin chuyển sang làm đất phi nông nghiệp cũng bị trả lại hồ sơ, lí do đất này bị quy hoạch vào đường hành lang bảo vệ bờ suối thì có thể đất này đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, mà không phải là quy hoạch sử dụng đất. Vì kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, còn kế hoạch sử dụng đất được lập hàng năm. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: “2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử và thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có cả quyền chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên chúng tôi chưa thể khẳng định được tính đúng – sai trong trường hợp này, bạn phải xem xét lại đất quy hoạch đó đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nơi có đất hay chưa. Nếu đất này mới chỉ có quy hoạch mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào kỳ quy hoạch sử dụng đất để trả lại hồ sơ là không đúng theo quy định của pháp luật và trong trường hợp này bạn có quyền khiếu nại người đã trả lại hồ sơ cho bạn.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí