LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đất cấp trái thẩm quyền nhưng vẫn sử dụng ổn định sử lý thế nào?

Gia đình tôi đang sử dụng miếng đất có diện tích 140 mét vuông để làm nhà ở từ năm 1990. Từ khi sử dụng đến nay đất không có tranh chấp và hàng năm vẫn nộp thuế sử dụng đất ở.


Các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất và lệ phí thu tiền đất nhà tôi không còn giữ được. Khu đất nhà tôi ở phòng tài nguyên và môi trường huyện cho là đất cấp trái thẩm quyền. Hiện nay, hộ gia đình ở cạnh nhà tôi được cấp đất cùng thời gian với gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền vì có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Xin hỏi gia đình tôi khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải nộp lại tiền đất không?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Trường hợp gia đình bạn thì pháp luật có quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai như sau:

 

“Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

 

...2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

 

...4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.”

 

Trường hợp gia đình bạn là giao đất không đúng thẩm quyền và đất gia đình bạn đã sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Trong trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền và gia đình bạn cũng không còn giữ được Các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất và lệ phí thu tiền đất trường hợp này khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp phí theo quy định tại  Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

 

“1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 

c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”

 

Như vậy, nếu không có giấy tờ chứng minh gia đình bạn đã nộp tiền sử dụng đất hàng năm thì khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn phải nộp bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương bạn theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu có phần đất vượt hạn mức giao đất thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm giao quyền sử dụng đất.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất cấp trái thẩm quyền nhưng vẫn sử dụng ổn định sử lý thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan
>>  Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Đất đai
>>  Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai
>>  Tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất
>>  Tư vấn pháp Luật Đất đai miễn phí qua Email
>>  Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai
>>  Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp Đất đai, Nhà ở

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn