1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Đất đai
 • Đất bị thu hồi để mở rộng Quốc lộ 3 có được bồi thường không?

  • 07/04/2021
  • Triệu Lan Thảo
  • Bồi thường về đất là gì? Các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào? Căn cứ xác định khoản tiền bồi thường ra sao? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất qua tình huống sau đây:

  1. Luật sư tư vấn Luật Đất đai

  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đất thông qua các phương thức như giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất,… Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất hợp pháp sẽ được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện tuân theo nguyên tắc cụ thể và trong các trường hợp cụ thể. Do vậy, để tìm hiểu về vấn đề này, anh/chị có thể tham khảo Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Ngoài ra anh/chị có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để vận dụng linh hoạt vào trường hợp của mình.

  2. Tư vấn bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất

  Câu hỏi tư vấn: Xin được tư vấn cho biết về đất đai dùm ah Diện tích đất nha em bám trục quốc lộ 3 đoạn thái nguyên bắc kan với tổng diện tích cấp trên bìa đỏ là 2300m (ghi trong giấy là 2300m đất thổ cư lâu dài cấp nam 1993) Đến năm 2002 nha nuoc có dự án mở rộng quốc lộ 3 gia đinh chỉ đc gọi nên nhận tiền đền bù tài sản ko nói tới đền bù đất (gđình vẫn còn tờ hoá đơn gốc) Đến 2008, UBND xã goi gia đinh tôi mang bìa đỏ lên nộp để cấp bìa đổi bìa .nhưng không đo đạc thực địa diện tích đất gia đình nhà tôi song tới 2010 thì gia đinh nhận được cấp Bìa hồng Đên nay 2016 nha nước lại nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 gđinh tôi đc gọi nên nhưng phần diện tích đất đươc đền bù là 7,5m vuông thực tế thu hồi diện tích là 76m gia đinh hỏi cán bộ thì đươc 1đoàn cán bộ cả xã xóm huyện tới nói là phần diện tích còn lại thuộc đất nhà nước mà từ trước tới giờ gđình chưa hề nhận 1đồng tiền đền bù đất diện tích đất đó gđ vẫn đóng thuếu đầy đủ và chưa có 1 văn bản giấy tờ nào gđình ký cho nhà nước phần diện tích đất đó. Vậy xin hỏi bên anh chi tư vấn và dúp đỡ cho.

  Nội dung tư vấn: Chào anh/chị, cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của anh/chị, chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ nội dung anh/chị cung cấp, Nhà nước có dự án mở rộng đường Quốc lộ 3 và việc mở rộng này có ảnh hưởng đến phần đất của gia đình anh/chị. Vì thông tin anh/chị cung cấp không thể hiện rõ phần đất của gia đình anh/chị nằm trong phạm vi mở rộng đường Quốc lộ 3 là thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ hay Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nên chúng tôi tư vấn theo hai trường hợp sau đây:

  Trường hợp 1: Phần đất của gia đình anh/chị thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ

  Trong trường hợp này, gia đình anh/chị được bồi thường theo quy định tại Điều 10 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

  “Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

  Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ quy định tại Điều 94 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

  1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

  a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

  Tbt = (G1 - G2) x S

  Trong đó:

  Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

  G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;

  G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

  S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

  b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

  Tbt = (G3 - G4) x S

  Trong đó:

  Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

  G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;

  G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

  S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

  2. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể.

  3. Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

  4. Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

  5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.”

  Trường hợp 2: Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Điều 62 Luật Đất đai 2013. Khi Nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  Một là, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường;

  Hai là, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất;

  Ba là, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

  Theo đó, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013:

  Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  …”

  Đối chiếu với thông tin anh/chị cung cấp thì trường hợp phần đất của gia đình anh/chị đang sử dụng nếu không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp năm 1993 thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

  Anh/chị cung cấp thông tin rằng, loại đất mà gia đình anh/chị đang sử dụng là đất ở nên khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình anh/chị sẽ được bồi thường như sau:

  Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

  a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

  b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

  2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  …”

  Ngoài tiền bồi thường về đất, nếu gia đình anh/chị có thiệt hại về tài sản hợp pháp gắn liền với đất thì được bồi thường. Việc bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi được quy định tại Điều 89 và Điều 90 Luật Đất đai 2013:

  Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

  1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

  Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

  2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

  3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

  Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

  b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

  c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

  d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

  2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

  b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”

  Như vậy, trong trường hợp phần đất gia đình anh/chị bị thu hồi để Nhà nước mở rộng đường Quốc lộ 3 thì ngoài khoản tiền bồi thường về đất, gia đình anh/chị còn được bồi thường về tài sản trên đất theo quy định nêu trên. Nếu gia đình anh/chị chỉ nhận được số tiền bồi thường về tài sản trên đất mà không được nhận tiền bồi thường về đất hoặc số tiền bồi thường không đúng với thì gia đình anh/chị có thể gửi đơn khiếu nại lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để yêu cầu giải quyết.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề anh/chị yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh/chị vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169