Vũ Thanh Thủy

Công trình xây dựng trái phép có được bồi thường khi nhà nước có quyết định thu hồi đất?

Nhà em ở Vĩnh Phúc, Từ năm 2010-2013 nhà em có xây dựng công trình phụ trợ trên phần đất của công ty xây dựng số 2. Trong thời điểm xây dựng thì cơ quan nhà nước có vào lập biên bản xử lý. Nhưng thời gian trôi qua gia đình em vẫn xây dựng và sử dụng. Sau đó công ty xây dựng số 2 bị giải thể và tỉnh vĩnh phúc giao quyền quản lý đất cho phường.

 

Nay phường thu hồi đất để xây dựng nhà văn hóa và quy hoạch bán được 3 lô đất. Anh cho em hỏi nhà em có được hỗ trợ đền bù tài sản trên đất đó không ạ. Pháp luật quy định thế nào, nhờ luật sư giải đáp giúp. Em cảm ơn rất nhiều!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại điều 92 Luật đất đai 2013 về trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất:

 

“1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

 

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.”

 

Theo bạn trình bày,bạn có xây dựng công trình trên phần đất của công ty xây dựng số 2. Hành vi xây dựng của bạn thuộc hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật đất đai, cụ thể là điều 12 Luật này:

 

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

 

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

 

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

 

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

 

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

 

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

 

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

 

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

 

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

 

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, công trình phụ bạn tạo lập trái với quy định của pháp luật thì khi nhà nước có thông báo thu hồi đất thì bạn không được bồi thường phần tài sản này.

 

Trân trọng.

P.luật sư tư vấn về đất đai – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí