Lò Thị Loan

Con của người mất có quyền đòi chia thừa kế khi đất đã do người khác quản lý được 25 năm?

Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản, lợi ích, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Tài sản ở đây được xác định bao gồm là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản. Vậy ai có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật? Trường hợp con của người mất có quyền khởi kiện chia thừa kế khi đất này đã do người khác quản lý được 25 năm không?

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thừa kế.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về thừa kế như:

+ Nắm được các quy định về thừa kế theo pháp luật;

+ Nắm được các trình tự, thủ tục để khởi kiện tranh chấp thừa kế;

+ Biết được những trường hợp nào được khởi kiện tranh chấp thừa kế về đất đai;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về tranh chấp thừa kế.

Nội dung tư vấn: Chào luật Minh Gia. Tôi có một việc như sau cần giúp đỡ: Bố tôi có 2 vợ, mẹ tôi là vợ cả có 5 người con 1 người đã mất, còn bà hai (tức mẹ kế của tôi) có 2 cô con gái. Năm 1977 cô con gái lớn của bà đi lấy chồng, năm 1984 vợ chồng tôi sang ở cùng với bà, đến năm 1989 cô con gái út của bà cũng đi lấy chồng nốt, khi mẹ ốm đau hai cô không thăm hỏi 1 lần nào.  Lúc đấy 2 vợ chồng tôi nuôi bà, năm 1993 HTX giao ruộng cấy khoán sản cho anh trai tôi, đến năm 1994 mẹ kế tôi mất hàng xóm phải đến gọi cô con gái lớn mới đến,vợ chồng tôi đứng lên lo ma chay giỗ tết xây mộ cho mẹ kế, còn hai cô con gái ruột của mẹ kế không đóng góp một khoản tiền nào, năm 1994 anh trai tôi giao ruộng của mẹ kế cho tôi, lúc đấy không ai có ý kiến gì, vợ chồng tôi trông nom ruộng và đóng sản phẩm, sản lượng từ đấy đến năm 2009 bây giờ hai cô con gái của bà đòi chia ruộng của mẹ kế tôi, tôi không c ho ,năm nay là năm 2019 hai cô đưa tôi ra tòa đòi chia quyền lợi. Nếu phải chia thì chia đều làm 6 cho tất cả các con có hợp lí không ? tôi giữ ruộng 25 năm có được công giữ ruộng không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, bố bạn có 2 vợ, người vợ thứ hai có 02 cô con gái. Năm 1977 cô con gái lớn đi lấy chồng, năm 1984 vợ chồng bạn sang ở cùng mẹ kế, đến năm 1989 cô út của bà đi lấy chồng. Hai vợ chồng bạn là người trực tiếp nuôi mẹ kế, năm 1993 HXT giao ruộng cấy khoán sản cho anh trai bạn, năm 1994 mẹ kế của bạn mất, sau đó anh trai bạn có giao ruộng của mẹ kế cho bạn sử dụng, năm 2019 hai cô con gái của mẹ kế kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi. Theo chúng tôi hiểu thì phần diện tích đất đang tranh chấp chính là đất mà anh trai bạn được HTX giao năm 1993, trong trường hợp này cần phải xem xét quyết định giao khoán đất là cho anh trai bạn hay cho mẹ kế bạn. Do đó, chúng tôi chia làm 02 trường hợp:

- Trường hợp 01: Quyết định giao khoán đất xác định chủ thể được giao khoán là anh trai bạn, thì trong trường hợp này việc anh trai bạn giao cho bạn sử dụng là hợp pháp, hiện nay hai cô con gái của mẹ kế bạn không có quyền được hưởng thừa kế.

- Trường hợp 02: Quyết định giao khoán đất xác định chủ thể được giao là mẹ kế bạn, thì trong trường hợp này việc sau khi mẹ kế bạn mất mà anh trai bạn giao ruộng của mẹ kế cho bạn trực tiếp quản lý, sử dụng khi không có di chúc hoặc không chia thừa kế theo pháp luật, thì hiện nay những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ kế có quyền khởi kiện đòi chia di sản thừa kế.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015  như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

…”.

Theo đó, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của mẹ kế bạn. Do đó, 2 cô con gái của mẹ kế bạn được xác định là một trong những người thừa kế của mẹ bạn. Do mẹ kế của bạn mất năm 1994, thì hiện nay vẫn còn thời hiệu để những người thừa kế trên khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Đối với công giữ đất, thì trong trường hợp này, nếu có căn cứ chứng minh về việc vợ chồng bạn đã bỏ tiền ra để cải tạo, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì vợ chồng bạn có quyền yêu cầu những người thừa kế khác thanh toán cho mình giá trị của công sức đóng góp trong việc làm tăng giá trị quyền sử dụng đất.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí