Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Có thể hoàn công 2 căn nhà trên một mảnh đất mà thời gian hoàn thành khác nhau không?

Luật sư tư vấn về trường hợp hoàn công xây dựng hai căn nhà trên cùng mảnh đất, xin cấp phép xây dựng và hoàn thành khác thời điểm: có thể thực hiện hoàn công cùng lúc không?

Nội dung tư vấn: Em xin chào anh chị luật sư! Anh chị có thể cho em hỏi về việc em đang có 1 mảnh đất 1000m2. Em đang định xây 2 căn nhà. Căn lớn 200m2 và căn nhỏ cấp 4 100m2. Nếu em xây căn nhỏ trước xin giấy phép xây dựng và sau đó xin giấy phép xây dựng căn lớn thì sau khi hoàn công có thể hoàn công cùng 1 lúc hay phải hoàn công căn nhỏ trước và hoàn công căn lớn sau, vì căn nhỏ em xin giấy phép trước và sẽ hoàn thành trước, còn căn lớn xin giấy phép sau và cũng hoàn thành sau. Anh chị luật sư có thể tư vấn giúp em được không ạ? Em cảm ơn anh chị!!!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Hoàn công hay hoàn công xây dựng là một thủ tục hành chính nhằm xác nhận việc các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và có nghiệm thu hoàn thành công trình.

Thực hiện thủ tục hoàn công thực chất là việc xác nhận với cơ quan nhà nước về việc đã hoàn thành việc xây dựng công trình, xác nhận công trình này được tạo lập hợp pháp, đúng với giấy phép xây dựng (trường hợp không đúng nhưng không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn được xem xét để công nhận); xác nhận lại hiện trạng đất sau khi xây dựng và là căn cứ chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ công trình.

Luật Đất đai 2013, Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định về thời điểm phải làm thủ tục hoàn công mà chỉ quy định về việc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở sau khi xây dựng tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

...”

Theo đó, bạn có thể thực hiện hoàn công xây dựng hai căn nhà của mình vào cùng một thời điểm sau khi đã hoàn thành xong cả hai căn nhà dù thời điểm xin cấp phép và hoàn thành hai công trình là khác nhau.

Tư vấn miễn phí