Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Có lấy lại được đất thừa ra so với sổ đỏ khi chuyển nhượng không đo đạc không?

  • 21/01/2021
  • Vũ Thị Thanh Thủy
  • Sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng phải trả lại phần đất chênh lệch giữa diện tích thực tế so với trên Sổ đỏ hay không? Quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp này được quy định như thế nào?

  1. Luật sư tư vấn

  Trong quá trình tiếp nhận các vấn đề tư vấn về đất đai, rất nhiều trường hợp diện tích đất thực tế chênh lệch so với diện tích thể hiện trên Giấy chứng nhận gây ra  không ít khó khăn cho người dân. Theo quy định pháp luật, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ mảnh đất, không bắt buộc phải đo đạc, quy định này dẫn đến việc người nhận chuyển nhượng chủ quan không đo lại đất, sau đó lại phát sinh tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng này.

  Nếu bạn cũng đang thắc mắc về cách giải quyết trong trường hợp này nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc gọi 1900.6169.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống sau đây để có thêm thông tin và đối chiếu với trường hợp của mình.

  2. Nội dung tư vấn

  Câu hỏi tư vấn: Tôi mua một khung thổ được 21 năm rồi khi tôi mua hai bên không có giấy tờ cam kết đo đạc tôi chỉ mua theo khung thổ, sau 5 năm về sau tôi mới được sang tên bìa đỏ, tôi cũng không đo thổ tôi để vào bìa đỏ mà chỉ sang tên đến bây giờ họ dựa vào bìa đỏ họ đòi đo lại, thổ tôi thừa thì họ lấy ra. Nhưng giờ họ không còn ở đây nữa mà họ chỉ dựa vào bìa đỏ để đòi đo thổ tôi thừa bao nhiêu thì họ đòi lấy ra. Trước khi bán cho tôi họ cũng không đo mà chỉ sang tên bìa đỏ thôi. Mong luật sư giải thích cho tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

  Luật sư tư vấn: Do nội dung bạn trình bày chưa rõ, với nội dung này chúng tôi tóm tắt lại vấn đề như sau: 21 năm trước, bạn nhận chuyển nhượng một mảnh đất thổ, không có giấy tờ đo đạc; sau đó 05 năm bạn đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ và cũng không đo lại đất. Đến nay, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà bạn muốn đo lại đất, nếu diện tích thực tế đo đạc thừa ra so với trên sổ đỏ thì lấy lại.

  Từ thông tin mà bạn đưa ra, có 02 trường hợp có thể xảy ra khi đo đạc lại đất:

  Trường hợp 1: Diện tích đất thực tế khi đo đạc nhỏ hơn diện tích được ghi nhận trên sổ đỏ:

  Căn cứ Đ98 Luật Đất đai năm 2013:

  Điều 98: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

  5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

  Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

  Theo đó, nếu diện tích đất thực tế nhà bạn sử dụng nhỏ hơn so với trên GCNQSDĐ mà không có sự thay đổi, tranh chấp, lấn chiếm với những hộ liền kề thì bạn phải thực hiện thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, khi cấp đổi thì diện tích đất trên GCNQSDĐ được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

  Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do lỗi không đo đạc, kiểm kê tài sản dẫn đến việc thiếu hụt trên, bạn-người nhận chuyển nhượng không có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng phải bồi thường.

  Trường hợp 2: Diện tích đất thực tế nhiều hơn so với GCNQSDĐ:

  Cũng theo quy định tại K5 Đ98 Luật Đất đai năm 2013:

  • Nếu diện tích đất tăng thêm là do trước đây có sai sót về việc đo đạc khi cấp sổ đỏ, ranh giới thửa đất thực tế không thay đổi so với thời điểm được cấp sổ đỏ thì cũng giống như trường hợp 1 đã phân tích trên, bạn phải làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, diện tích đất sau khi được cấp đổi xác định theo số liệu đo đạc thực tế, nhà anh không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch tăng thêm.
  • Nếu diện tích tăng thêm thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có GCNQSDĐ vì một số nguyên nhân như: khai hoang, sử dụng ổn định; nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,… thì bạn sẽ được xem xét cấp GCNQSDĐ theo quy định.

  Với trường hợp này, người đã chuyển nhượng đất cho nhà bạn không có căn cứ đòi lại được đất do nhà bạn đang sử dụng.

Bài viết nổi bật