Hoàng Thị Nhàn

Có được yêu cầu lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới không?

Gia đình tôi đã được bồi thường theo phương án đã được phê duyệt. Nay có dự án mới được phê duyệt có được yêu cầu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới không?


Nội dung tư vấn: Gia đình tôi ngụ tại phường A, quận N, thành phố X. Dự án quy hoạch Khu tái định cư cho dự án của thành phố (trung tâm quỹ đất thành phố làm Chủ đầu tư), gia đình tôi đã được Chủ đầu tư bồi thường tiền năm 2006 (nhưng chưa bố trí tái định cư do phương án tái định cư tại chỗ) theo phương án thu hồi thời điểm này. Sau nhiều lần điều chỉnh: dự án, chủ đầu tư và lập dự án khác nhưng đến nay chưa thực hiện dự án do bồi thường chỉ được 41% trên tổng diện tích thu hồi. Vậy khi dự án mới được thành phố duyệt năm 2015 gia đình tôi có được yêu cầu lập phương án bồi thường theo quy định mới không? gia đình chúng tôi sẽ được quyền lợi gì?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Minh Gia của chúng tôi. Với trường hợp của bạn công ty chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 

Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì sau khi dự án đã được phê duyệt và có đủ căn cứ để thu hồi đất thì các cơ quan có thẩm quyền mới tiến hành lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 69 Luật đất đai 2013:

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền;

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất
.”

Như vậy khi lập phương án thu hồi ban đầu gia đình bạn cùng các hộ dân khác đều đã đồng ý với phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tai định cư, phương án đó sẽ được UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt. Vấn đề dự án đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được phê duyệt và thu hồi đất độc lập tương đối với nhau. Do đó, trong trường hợp này vẫn tiến hành thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được yêu cầu lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Gọi ngay