Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Có được ưu tiên thuê lại đất nhà nước đã thu hồi mà không sử dụng?

  • 10/11/2015
  • Hoàng Thị Nhàn
  • Trước đây gia đình tôi có sở hữu diện tích đất vườn rừng trong sổ Lâm Bạ. sau đó nhà nước có thu hồi để làm đường giao thông khi làm đường xong ở phần đất mà nhà nước thu hồi nhưng không dùng làm đường mà có thừa ra một phần diện tích đấ


  Tuy nhiên hiện nay phòng TN&MT huyện có tham mưu cho thuê phần đất đó mà không thông báo đến các hộ giáp danh. Vậy việc tham mưu đó của phòng TN&MT là đúng hay sai. Gia đình tôi có quyền được ưu tiên mua lại hoặc thuê lại đối với phần đất nhà nước đã thu hồi mà không làm đường hay không?
   
  Trả lời tư vấn: Trường hợp của bạn công ty chúng tôi tư vấn như sau:

  Nếu trường hợp của bạn diễn ra vào sau thời điểm ngày 01/7/2014 thì trường hợp của bạn sẽ áp dụng Luật đất đai 2013. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 68 Luật đất đai 2013

  “ Đất đã thu hồi được giao để quản lý, sử dụng theo quy định sau đây:
   
  a) Đất đã thu hồi theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thì giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư hoặc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý;
   
  b) Đất đã thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này thì giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.
   
  Trường hợp đất đã thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Quỹ đất này được giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất hoặc thiếu đất sản xuất theo quy định của pháp luật.” 
           
  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Đối với diện tích đất đã bị thu hồi để làm đường giao thông tức là đất được thu hồi để thực hiện dự án nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ do chủ đầu tư hoặc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý. Trường hợp đất một phân diện tích đất đã thu hồi mà không sử dụng vào dự án thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định cho thuê hoặc sử  dụng vào mục đích khác. Về việc lấy ý kiến, trước khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Như vậy trước khi có kế hoạch sử dụng đối với diện tích đất trên thì cơ quan nhà nước sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân.
   
  Luật đất đai năm 2013 không có quy định về việc ưu tiên mua lại, cho thuê lại đất chưa sử dụng hết cho dự án đối với người bị thu hồi đất.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được ưu tiên thuê lại đất nhà nước đã thu hồi mà không sử dụng?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Phương Lan - công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn