Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Có được ưu đãi về giá khi mua lại diện tích đất đã bị thu hồi không?

  • 16/08/2015
  • Trần Phương Hà
  • Quyền sử dụng đất nhà tôi được cấp năm 1985 là 240m2 nhưng thực tế đất ở là 490m2 .Vì ngày xưa chúng tôi thuộc 1 công ty xây dựng cấp nên tất cả các hộ dân đều có đất thừa. Sau này công ty giải thể chúng tôi thuộc địa phương quản lý


  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin hỏi luật sư :
  Quyền sử dụng đất nhà tôi được cấp năm 1985 là 240m2 nhưng thực tế đất ở là 490m2 .Vì ngày xưa chúng tôi thuộc 1 công ty xây dựng cấp nên tất cả các hộ dân đều có đất thừa. Sau này công ty giải thể chúng tôi thuộc địa phương quản lý từ năm 1994 đến nay tất cả các hộ đều nộp thuế đất thừa trong đó có nhà tôi . Nay địa phương có cho các hộ mua lại đất thừa < hợp lý hóa > và áp dụng đúng theo giá nhà nước với mức giá áp dụng cho tất cả - kể cả những hộ không thuộc trường hợp như những hộ chúng tôi là 550.000 đồng/1m2 vậy có đúng không .Chúng tôi không được mua theo giá ưu đãi ạ ! <đất giãn dân>.
  Nay bố tôi muốn cắt 1 phần đất cho các con cũng không được và địa phương cũng không xác nhân sổ đỏ vì trong diện tích đó có đất thừa .
  Rất mong luật sư giúp đỡ !
   
  Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   
  Theo thông tin bạn đã cung cấp, bạn đã được cấp quyền sử dụng đối với 240 m2 đất từ năm 1985.
   
  Căn cứ Luật đất đai 1993:
   
  Điều 26
   
  Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong những trường hợp sau đây:
                      
  1- Tổ chức sử dụng đất bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm nhu cầu sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 30 của Luật này; cá nhân sử dụng đất đã chết mà không có người được quyền tiếp tục sử dụng đất đó;
   
  Diện tích đất bạn sử dụng trên thực tế là 490 m2 trong đó có 250 m2 đất sử dụng từ công ty xây dựng. Năm 1994, công ty giải thể nên diện tích đất của công ty được thu hồi và giao trả lại địa phương quản lý. Như vậy, diện tích đất này đã thuộc sở hữu của nhà nước.
   
  Tuy nhiên, địa phương bạn vẫn giao cho các gia đình tiếp tục sử dụng và chỉ quản lý diện tích đất này từ năm 1994. Hiện nay, địa phương đã tiến hành thu hồi đất và ra quyết định bán phần đất này, cho các hộ mua lại đất với giá đất theo giá của nhà nước.
   
  Với quyết định thu hồi đất của nhà nước:

  Căn cứ Luật đất đai 2013:
   
  Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất
   
  Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
   
  1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
   
  2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
   
  3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
   
  4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.
   
  Như vậy, gia đình bạn sẽ không được bồi thường về đất. Tuy nhiên, gia đình bạn sẽ được bồi thường thiệt hại về tài sản hoặc việc ngừng sản xuất, kinh doanh (nếu có) khi Nhà nước thu hồi đất.
   
  Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất
   
  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.
   
  2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.
   
  Đối với diện tích đất mà Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh đã tiến hành thu hồi từ doanh nghiệp đã giải thể trên, hiện nay địa phương tiến hành giao bán. Như vậy, bạn và các hộ gia đình đang sử dụng phần đất thừa trên sẽ được quyền ưu tiên mua lại diện tích đất này.

  Mặc dù gia đình bạn đã nộp thuế sử dụng đất nhưng đó là nghĩa vụ tương ứng khi gia đình bạn được hưởng các quyền và lợi ích khi khai thác, sử dụng diện tích đất này. Vì đã được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nên quyền lợi của mọi người đã được đảm bảo là như nhau, bạn và các gia đình khác sẽ không được hưởng quyền ưu đãi về giá đất mua lại mà phải tuân thủ đúng giá đất theo quy định của pháp luật.
   
  Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất
   
  1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
   
  a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;
   
  b) Theo thời hạn sử dụng đất;
   
  c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;
   
  d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.
   
  Gia đình bạn đã được cấp sổ đỏ đối với diện tích 240 m2 đất. Do đó, nếu bố bạn là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bố bạn có thể tách 1 phần đất trong diện tích 240 m2 đất này cho các con. Tuy nhiên, việc tách thửa đất cần đảm bảo tuân thủ quy hoạch của địa phương về hạn mức đất ở tối thiểu.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được ưu đãi về giá khi mua lại diện tích đất đã bị thu hồi không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng
  Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×