Tuấn Luật sư

Có được chuyển mục đích sử dụng đất khi đang có quy hoạch

Người sử dụng đất có quyền xin chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra và mong muốn được tư vấn pháp lý. Để làm rõ vấn đề này, công ty Luật Minh Gia tư vấn một tình huống cụ thể liên quan đến việc xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong trường hợp đất thuộc quy hoạch là đất du lịch dịch vụ.

1. Tư vấn các quy định liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất

Để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong vấn đề sử dụng đất phù hợp với từng loại đất, mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải hiểu rõ Luật đất đai và các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. Trong trường hợp bạn muốn hiểu rõ quy định của pháp luật một cách đầy đủ và nhanh chóng, hãy liên hệ tới Công ty Luật Minh Gia qua Hotline: 1900.6169 để được yêu cầu dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai. Mọi vướng mắc của bạn sẽ được luật sư giải đáp và tư vấn cụ thể, như:

- Tư vấn pháp luật liên quan đến điều kiện xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tư vấn về trình tự, thủ tục thẩm tra điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn tranh chấp pháp luật về đất đai, tranh chấp liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Dưới đây là một tình huống cụ thể liên quan đến vấn đề xin chuyển mục đích sử dụng đất, đã được luật sư tư vấn theo quy định của pháp luật.

2. Có được chuyển mục đích sử dụng đất khi đã có quy hoạch sử dụng đất?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có mua và được cấp một sổ đỏ với mục đích sủ dụng là trong cây Lâu năm. Nay tôi làm thủ tục thì được phong tài nguyên huyện trả lại hồ sơ, họ nói rằng căn cứ quy hoạch đến năm 2020 là vị trí đất được thực hiện chuyển mục đích và được chuyển mục đích phù hợp với quy hoạch quỹ đất năm 2018.

Nhưng kết thúc họ nói rằng căn cứ vào quy hoạch tầm nhìn năm 2030 thì tôi thuộc quy hoạch đất du lịch dịch vụ. Tôi tìm mọi quy định thì tôi nghi ngờ nhân viên văn phòng môi trường cố tình làm khó tôi.

Tôi muốn khởi kiện thông báo trả lời của văn phòng môi trường huyện thì tôi bắt đầu nộp ở đâu. Xin cám ơn sự giúp đỡ của luật sư.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không xác định chính xác được bạn đang thực hiện thủ tục gì tại phòng tài nguyên môi trường.

Trường hợp bạn đang muốn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử đụng đất thì cần xác định rằng có thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không. Cụ thể, khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

“a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. “

Căn cứ theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép, bạn nộp hồ sơ gửi đến phòng tài nguyên và môi trường. Hồ sơ gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng.

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định cơ quan quản lý đất đai căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt  để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, cần phải xác định đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm về chuyển đổi về đất du lịch dịch vụ do UBND cấp huyện phê duyệt hay chưa.

Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì phòng tài nguyên môi trường sẽ gửi thông báo cho người sử dụng đất biết về việc không được chuyển mục đích sử dụng đất do không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Ngược lại, nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng phòng tài nguyên và môi trường vẫn gửi thông báo rằng không đủ điều kiện chuyển mục đích do có quy hoạch hoặc quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ mà không nhận được thông báo, trong trường hợp này bạn có quyền khiếu nại theo thủ tục hành chính tới thủ trưởng cơ quan đang tiếp nhận hồ sơ hoặc khởi kiện hành chính tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Đối với thủ tục khiếu nại: Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho nội dung khiếu nại của mình là có căn cứ, trong trường hợp này, giấy tờ tài liệu chứng minh là biên nhận nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất. Đơn khiếu nại gửi đến Trưởng phòng tài nguyên môi trường nơi tiếp nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử đụng đất.

Đối với thủ tục khởi kiện: Gửi đơn khởi kiện kèm theo giấy tời tài liệu chứng minh đến tòa án nhân dân cấp huyện.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí