Trần Tuấn Hùng

Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi ở nhờ đất thánh thất không?

Luật Minh Gia tư vấn thắc mắc về việc có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi ở đất thánh thất sau 29 năm. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào luật sư! Hiện tại nhà vợ em đang gặp vấn đề như sau: Trước 1990 mẹ vợ em sau khi ly hôn ra ở riêng thì được đại diện thánh thất (1) cho ở trước hàng rào giáp lộ, khi đó là một con mương, mẹ vợ em tự san lấp để có mặt bằng cất cái chồi nhỏ để ở, buôn bán tạp hóa nhỏ. Không có giấy tờ xác nhận chủ quyền gì cả. Bây giờ 2019 đường mở rộng ra, đất này thánh thất và UBND tranh chấp, nhưng đúng là đất thánh thất xưa nay, và người đại diện thánh thất (2) có ý muốn nhờ UBND xã mượn cớ làm đường để đuổi gia đình đi. Mà từ lộ giới vào tới mí rào thánh thất là 9m2, gia đình thu hẹp lại như vậy, cũng 29 năm nay rồi gia đình em có bị đuổi đi hay được cấp giấy chủ quyền đất ạ? Xin cảm ơn luật sư giải đáp giúp ạ, UB thấy gia đình không hiểu biết họ lợi dụng chèn ép quá.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

Theo quy định tại Điều 99 và 101 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ như sau:

 

Điều 99: Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

 

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

 

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

 

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

 

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

 

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

 

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

 

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;...."

 

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất


“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.


2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

 

Việc cho mượn đất giữa thánh thất và gia đình bạn không có giấy tờ sẽ gây khó khăn cho việc xác định thời gian sử dụng đất ổn định của gia đình bạn và không đúng theo yêu cầu pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời, phần đất mà thánh thất cho gia đình bạn ở nhờ không phải là đất Nhà nước trực tiếp giao cho gia đình bạn, do vậy gia đình bạn không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 Luật đất đai năm 2013. Theo đó, trong trường hợp gia đình có công sức đóng góp và cải tạo đất thì có quyền yêu cầu bồi thường và hỗ trợ đối với tài sản trên đất và công sức cải tạo tương ứng.

 

Trân trọng,

Phòng Luật sư tư vấn trực tuyến -  Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn