Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chỉ cho chuyển mục đích sử dụng đất với một phần diện tích đất xin chuyển có đúng không?

Luật sư tư vấn về trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chỉ được chuyển một phần trong diện tích xin chuyển, việc xin cấp giấy phép xây dựng. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Thưa văn luật sư tôi có 300m đất trồng cây lâu năm được cấp sổ đỏ năm 2008 và sử dụng đến nay. Nay tôi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì văn phòng tài nguyên nói họ chỉ cho phép chuyển 62m vuông thôi lý do là phần còn lại là nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước. Vậy theo luật thì phòng tài nguyên có làm đúng không ạ? Vì tôi thấy các hộ dân vẫn được cấp phép xây dựng khi chưa có quyết định thu hồi. Cám ơn luật sư đã hướng dẫn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Theo đó, một trong những điều kiện quan trọng khi các cơ quan nhà nước cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Dựa theo kế hoạch này, Phòng Tài nguyên và môi trường sẽ chấp thuận cho chủ sở hữu được chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất của mình một phần hoặc toàn bộ diện tích.

Trường hợp của bạn khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì được thông báo cho phép chuyển 62m vuông với lý do là phần còn lại là nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước, nếu thông báo này được căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì Phòng Tài nguyên đã trả lời và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp việc Phòng Tài nguyên môi trường chỉ cho phép chuyển mục đích một phần diện tích đất nhưng không dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, bạn có quyền khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện để yêu cầu giải quyết.

Thứ hai, về việc cấp phép xây dựng.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi không thể xác định việc các hộ dân vẫn được cấp phép xây dựng khi chưa có quyết định thu hồi này là cấp phép nhằm xây dựng công trình loại nào, thuộc nông thôn hay thành phố, loại đất đang được sử dụng để tiến hành xây dựng,... để xem xét việc cấp phép xây dựng là đúng hay sai. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng 2014, nhà nước vẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho người dân khi chưa có quyết định thu hồi đất để đảm bảo, tôn trọng quyền sở hữu của chủ đất với tài sản của mình.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Đất đai – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí