Trần Phương Hà

Cấp GCNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai 2003

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Năm 2005 tôi có làm đơn xin cấp GCNQSD đất. Đến năm 2007 tôi mới được cấp. Thời gian xét duyệt hồ sơ từ năm 2005 đến năm 2007 mới cấp GCN QSD đất có đúng quy định của Luật đất đai năm 2003 hay không?


Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp: Năm 2005, bạn có làm đơn xin cấp GCNQSDĐ. Thời điểm này, Luật Đất đai 2003 vẫn còn hiệu lực. Do đó, về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người đang sử dụng đất tuân theo quy định tại Điều 123 Luật này, cụ thể như sau:

1. Việc nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này (nếu có), văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

2. Trong thời hạn không quá năm mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định mức nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; thông báo cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất biết.

3. Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nơi đã nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Như vậy, pháp luật quy định rất rõ về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ. Do đó, trường hợp bạn làm đơn xin cấp GCNQSDĐ từ năm 2005 (hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ là hợp lệ) nhưng đến năm 2007 mới được cấp GCNQSDĐ là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cấp GCNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai 2003. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
CV: Thu Hưởng – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay