Hoàng Tuấn Anh

Cách tính định mức và tiền bồi thường khi nhà nước chia lại đất như thế nào?

Tôi muốn hỏi công ty tư vấn một số vấn đề như sau: Năm 1994 tôi được chia ruộng cùng với mẹ tôi, với định mức lúc đó là 507m2/người. Sổ đỏ khi được giao là 1593 m2, (chỉ có 2 khẩu) và phần ưu tiên cho gia đình liệt sỹ. Năm 2011 khi nhà nước thu hồi đất làm đường đã lấy vào hơn 750 m2. khi đó nhà tôi có được một suất đất dịch vụ 80m2.


Kinh phí bồi thường 750m2 này tôi chưa lấy mà mẹ tôi lấy. Năm 2014 mẹ tôi qua đời. Tháng 5/2017 nhà nước thu hồi phần còn lại với nội dung như trên tôi muốn hỏi công ty tư vấn giúp mấy vấn đề sau: 

1. Khi chia lại đất nông nghiệp theo NĐ 64/1993 có còn diện tích đất % như trước kia làm hợp tác xã hay không?  Nếu có thi tính % đó như thế nào? Những ai được hưởng? Diện tích đất % đó có tính vào định mức chia hay không? 

2. Suất đất nhà nước cấp 80m2 do thu hồi >30% tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm. 

3. Số tiền bồi thường diện tích đất nông nghiệp còn lại tôi được hưởng bao nhiêu? Phần còn lại chia như thế nào? 

Xin trân trọng cảm ơn quý công ty.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến luật Minh Gia, về vấn đề này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

 

Về Nghị định số 64-CP, ngày 27/9/1993 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý đất nông nghiệp.  Nếu lấy mốc thời gian Nghị định 64 (từ năm 1993), đến nay thì đã hơn 20 năm. Trước đây nếu đến năm 2013 hết hạn 20 năm, sẽ thu hồi, chia lại ruộng.  Song, theo quy định của Luật đất đai hiện hành (2013), khi hết hạn thì người sử dụng đất được quyền gia hạn thời gian sử dụng đất, chứ chưa có quy định về việc thu hồi để chia lại ruộng nông nghiệp.

 

Về suất đất 80m2, theo thông tin bạn cung cấp thì mảnh đất đó được giao cho bạn và mẹ bạn do vậy bạn và mẹ bạn mỗi người hưởng 40m2 đất này. Khi mẹ bạn mất, 40m2 đất này sẽ được chia thừa kế, trước hết nếu có di chúc sẽ chia theo di chúc, còn nếu không có di chúc thì sẽ được chia theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về thừa kế theo pháp luật, cụ thể, tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

 

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

 

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

...

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau."

 

Với phần đất còn lại cũng sẽ được chia tương tự như vậy là bạn được hưởng 1/2 diện tích đất, còn 1/2 diện tích đất của mẹ bạn sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !

CV tư vấn: Trần Thanh Hương - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn