Ls Vũ Đức Thịnh

Các trường hợp thu hồi GCNQSD đất đã cấp trái pháp luật

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp Thu hồi GCNQSD đất đã cấp trái pháp luật và chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản thừa kế là phần đất đã bị thu hồi đó như sau:


Nội dung đề nghị tư vấn:

Xin Luật sư tư vấn giúp về trường hợp của em như sau: Xin tư vấn giúp về các trường hợp Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật?
Sau khi Hủy giấy trên thì thực hiện chia thừa kế theo pháp luật như thề nào?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư!
 

Các trường hợp thu hồi GCNQSD đất đã cấp trái pháp luật
Các trường hợp thu hồi GCNQSD đất đã cấp trái pháp luật
 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 107 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”

Theo quy định trên, các trường hợp thu hồi GCNQSD đất đã cấp trái pháp luật bao gồm:

+ GCNQSD đất đã cấp không đúng thẩm quyền;

+ Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất;

+ Cấp không đúng diện tích đất;

+ Không đủ điều kiện được cấp;

+ Cấp không đúng mục đích sử dụng đất, thời hạn hoặc nguồn gốc sử dụng đất.

- Thứ hai, việc chia thừa kế trong trường hợp di sản là đất đai đã bị thu hồi GCNQSD

Khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận nếu có bồi thường đất hoặc tài sản gắn liền trên đất thì sẽ căn cứ vào số tiền bồi thường đó để thực hiện chia thừa kế theo pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Các trường hợp thu hồi GCNQSD đất đã cấp trái pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169