Triệu Lan Thảo

Cá nhân có quyền được cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B
Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B. Vậy theo quy định, ông Nguyễn Văn A có được trích sao hồ sơ của ông B không? Các quy định cụ thể thế nào? Mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ về pháp lý! Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Tại Khoản 1 Mục VI Thông tư 09/2007/TT – BTNMT có quy định như sau:

“1.1. Việc cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính được thực hiện dưới các hình thức sau:

a) Tra cứu thông tin;

b) Trích lục bản đồ địa chính đối với từng thửa đất;

c) Trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chù sử dụng đất;

d) Tổng hợp thông tin đất đai;

đ) Sao thông tin hồ sơ địa chính vào thiết bị nhớ của máy tính.

1.2. Đối tượng được cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính quy định như sau:

a) Cá nhân được khai thác thông tin dưới hình thức quy định tại các tiết a, b, c, và d điểm 1.1 khoản này;

b) Tổ chức được khai thác thông tin dưới các hình thức quy định tại điểm 1.1 khoản này.”

Căn cứ vào điều luật trên, việc ông A muốn được cung cấp thông tin về đất đai từ hồ sơ địa chính thì ông có thể đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường hoặc đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên môi trường, hoặc ông cũng có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xin cung cấp thông tin về đất đai trong trường hợp này, nhưng cần lưu ý Ủy ban nhân dân chỉ có thể cung cấp dịch vụ này dưới hình thức Tra cứu thông tin.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cá nhân có quyền được cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Gọi ngay