Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật

  • 21/08/2018
  • Luật sư Lê Văn Chức
  • Gia đình tôi có gần 1mẫu ruộng nằm dưới chân đồi Công viên nghĩa trang an lạc . Trận mưa lớn vừa qua đã cuốn trôi đất đá của bãi thải Công viên nghĩa trang an lạc lấp toàn bộ khu ruộng và không thể cải tạo được nữa. Tôi nên làm đơn gì để yêu cầu phía Công viên nghĩa trang an lạc bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi?

   

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 584 về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Đối với trường hợp này, thì lỗi được xác định là lỗi vô ý của Công viên nghĩa trang an lạc. Vì vậy, Ban quản lý Công viên có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn trong trường hợp này.
   
  Căn cứ theo quy định tại Điều 585 về Nguyên tắc bồi thường thiệt hại của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

  1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

  3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

  4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

  5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

  Trong trường hợp này, gia đình bạn và Ban quản lý Công viên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường. Nếu không thể thỏa thuận được gia đình bạn có thể khởi kiện tại Tòa án về trách nhiệm bồi thường dân sự. Khi đó bạn cần có:

  + Đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  + Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của gia đình bạn.

  Hoặc giấy tờ giao đất của UBND.

  Thủ tục khởi kiện dân sự bạn có thể tham khảo trong bài viết sau "Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự".

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!     
  Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn