Tuấn Luật sư

Bồi thường, tái định cư khi bị thu hồi đất mà không còn nhà ở nào khác thế nào?

Kính thưa luật sư xin luật sư tư vấn cho tội: Gia đình tôi mua một ngôi nhà có 35m2 trên cùng mảnh đất 1000m2 được cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp tại Hà Nội. Nhưng hiện nay có dự án thu hồi đất (dự án ao mơ) để làm nhà ở thương mại thì gia đình tôi được bồi thường như thế nào vì nếu thu hồi thì gia đình tôi không có chỗ ở.


Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện bồi thường khi bị thu hồi đất, Trường hợp của bạn đã được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với. Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013, trường hợp này khi bị thu hồi đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Điểm a, khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ – CP quy định trường hợp bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích còn lại không đủ để ở mà không còn đất ở, nhà ở nào khác thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Trường hợp không được bố trí tái định cư tại chỗ thì sẽ được sắp xếp di dời chỗ ở tới nơi dự kiến tái định cư

Trường hợp bạn muốn nhận bồi thường bằng tiền thì sẽ được quy đổi thành tiền như sau:

Thứ nhất, bồi thường về đất.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 47/2014/NĐ – CP quy định, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế bị thu hồi.

Như vậy, khi bị thu hồi đất, về nguyên tắc việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Thứ hai, bồi thường về nhà ở, công trình gắn liền với đất.

Mức bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi được tính bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Tức là, công trình bị thiệt hại được tính bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà nhân với giá trị xây mới của nhà có kỹ thuật tương đương.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn bồi thường, tái định cư khi bị thu hồi đất mà không còn nhà ở nào khác. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV. Nguyễn Mỵ  - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900.6169