Trần Diềm Quỳnh

Nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Nhờ văn phòng tư vấn giúp tôi về nguyên tắc bồi thường đất đai khi nhà nước thu hồi như sau: Gia đình tôi có thửa đất trồng cây lâu năm 6.000 m2 nằm trong diện giải phóng mặt bằng theo quyết định số : 3021/QĐ-UB ngày 17/06/2004 đến 7 năm sau năm 2011 mới thông báo nhà tôi biết thuộc diện giải toả và mới tiến hành kiểm kê hiện trạng và tự ra phiếu chiết tính giá,

Quyết định thu hồi đất trong khi nhà tôi vẫn chưa đồng ý giá bồi thường. Đến ngày 06 tháng 03 năm 2018 mới mời gia đình tôi nhận Quyết định thu hồi đất và vận động ký nhận bồi thường nhưng gia đình tôi không đồng ý Dự án từ năm 2004 đến nay là 14 năm mà vẫn áp giá từ năm 2005 là 100 triệu/ 1.000 m2. Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp xem họ đển bù  như vậy có đúng luật không và gia đình tôi làm gì để lấy quyền lợi cho mình Có đính kèm file Biên bản và Quyết định thu hồi đất nhờ Luật sư xem giúp ạ. Rất mong nhận được phản hồi từ Công ty Luật Minh Gia. Trân trọng.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền thu hồi đất.

Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

"1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam."

>> Tư vấn quy định về bồi thường thu hồi đất, gọi: 1900.6169

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp của bạn là Uỷ bạn nhân dân cấp huyện. Nếu cơ quan giải quyết không đúng thì bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giải quyết đó.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục khi nhà nước thu hồi đất

Căn cứ theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

1.Trước khi có quyết định thu hồi đất, trong trường hợp đất phi nông nghiệp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo chậm nhất là 180 ngày; và 90 ngày đối với đất nông nghiệp. Thông báo phải được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất bị thu hồi; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã.

Sau khi có kết quả thống nhất, hoặc hết thời hạn thông báo thì UBND cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất.

2. Sau khi có quyết định thu hồi, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với ban bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành kế hoạch thu hồi đất, kiểm tra, khảo sát, đo đạc. Khi này thì những cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên.

3. Trên cơ sở kết quả kiếm tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì ban bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trơ, tái định cư đối với từng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất thu hổi để lấy ý kiến.

4. Phương án được duyệt và thực hiện trên thực tế. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng cho ban dự án, nhận tiền bồi thường và hưởng phương án tái định cư được lập và thông qua.

Như vây, nếu UBND huyện thực hiện không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục nêu trên thì gia đình bạn được quyền khiếu nại yêu cầu giải quyết vi phạm trên.

Thứ ba, về mức bồi thường khi thu hồi đất:

Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất như sau:

"Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Như vậy, mức bồi thường sẽ được tính theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Bạn cần xem quyết định thu hồi đất của nhà bạn là vào thời điểm nào để xác định việc áp giá bồi thường đã được áp dụng đúng nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất hay chưa.

Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

-----

Câu hỏi thứ 2 - Giải đáp về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

Thưa luật sư, Hiện nay e muốn mua1 xuất đất để ở. Mảnh đất này chủ nhà chuyển từ đất thổ canh sang thổ cư và đã được cấp sổ hồng. Vị trí lô đất này nằm ở trong khu dân cư. Và cạnh khu tái định cư. E muốn hỏi luật sư là mảnh đất này có giá trị pháp lý giống như đất thổ cư đã ở lâu năm rồi không? Nếu bị thu hồi để quy hoạch dự án thì giá đền bù là đền bù dạng đất thổ cư hay đền bù dạng đất thổ canh ạ. Kính mong luật sư tư vấn trả lời sớm ạ. E xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về đất sử dụng ổn định lâu dài. Cụ thể:

"Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

..."

Về bồi thường thu hồi đất

Căn cứ theo Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (đã trích dẫn tại phần trên)

Như vậy, vì đất đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư, nên đất này được xác định là đất ở lâu dài. Trường hợp nhà nước thu hồi thì việc đền bù sẽ theo đơn giá, mục đích sử dụng là đất ở (không phải đất thổ canh).

Trân trọng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí