LS Hồng Nhung

Bố tặng đất cho con rồi có đòi lại được không? Công nhận đất ở do thừa kế từ ông nội.

Trường hợp bố tặng đất cho con rồi có đòi lại được không? Nếu sau này Nhà nước thu hồi đất thì ai là người được nhận tiền bồi thường? Đất được thừa kế từ ông nội có được công nhận là đất ở không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

1. Bố tặng đất cho con rồi có đòi lại được không?

Hỏi: Xin chào luật sư. Tôi muốn tư vấn 1 việc như sau: Năm 2014 bố cháu ngoại tình và bố cháu đã tự nguyện viết giấy cho tặng cháu một số diện tích nương đồi khoảng 17 hecta và sau đó đã được UBND xã công nhận để làm thủ tục đổi chủ trên sổ đỏ. Hiện nay có dự án thu hồi đất thì bố tôi nói không tặng cho tôi nữa để được bồi thường. Vậy tôi phải làm thế nào để bố tôi thực hiện theo đúng như giấy trao tặng. Mong Luật sư tư vấn. Xin cảm ơn!.

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, bố bạn đã thực hiện thủ tục tặng quyền sử dụng đất cho bạn có chứng thực tại UBND cấp xã. Trên cơ sở đó, bạn thực hiện thủ tục đăng ký sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

7. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.

Như vậy, tại thời điểm đăng ký đất đai vào sổ địa chính, bạn được xác định là người sử dụng đất hợp pháp. Do đó, bố bạn không có cơ sở để đòi lại phần đất đã sang tên cho bạn.

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất thì việc bồi thường được thực hiện cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

2. Công nhận đất ở do thừa kế từ ông nội

Hỏi: Xin nhờ luật sư tư vấn dùm em nội dung như sau: em được thừa kế tài sản là đất ở của ông nội em, nguồn gốc đất được cấp trước năm 1980. Tổng diện tích sử dụng là 435 m2, em đã làm thủ tục sang tên mảnh đất này và trong bìa ghi diện tích đất ở là 200,0m2, còn lại 235,0 m2 được ghi là đất trồng cây lâu năm. Việc ghi diện tích sử dụng đối với từng loại đất như vậy có đúng không? Em nghe người ta nói đất được cấp trước năm 1980 thi có diện tích đất ở là trên 1000m2.

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, thửa đất bạn sử dụng do được thừa kế từ ông nội. Theo đó, việc xác định loại đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai năm 2013, Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

“Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

…”

“Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

…”

Như vậy, việc xác định loại đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không căn cứ vào thời điểm bắt đầu sử dụng đất mà căn cứ vào các giấy tờ liên quan đến thửa đất ghi nhận loại đất cụ thể. Trường hợp gia đình bạn không có các giấy tờ ghi nhận loại đất cụ thể thì việc xác định loại đất dựa trên hiện trạng sử dụng đất của gia đình bạn.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn