Tuấn Luật sư

Tư vấn về trường hợp lập di chúc hợp pháp

Chào luật sư! Tôi muốn hỏi về việc đất đai, ông bà tôi được 9 người con trai gái tất cả đã xây dựng gia đình mỗi người 1 miếng đất ở riêng và ông bà ở một mình. Năm 2001 ông tôi yếu trước lúc tắt hơi thở cuối cùng con cái đầy đủ ông tuyên bố cho bố mẹ tôi 1 nửa thổ cư ông bà đang ở và được 9 người con đồng ý.

 
Cuối năm 2011 gia đình tôi chuyển về ở với bà chăm sóc bà và thờ cúng ông. Bố mẹ tôi đã xây nhà và làm chuồng trại chăn nuôi vào nửa đất được thừa hưởng. Nay bà nội tôi đã 90 tuổi, hôm nay gọi con cái đến đủ và các ban cấp chính quyền xã đến để làm sổ đỏ cho bố mẹ tôi nhưng riêng bác trưởng con trai cả của ông bà tôi không đồng ý.

Một nửa mảnh đất ông bà ở đã cho bố mẹ tôi không ai ý kiến gì, còn nửa còn lại chia đều cho các con của ông bà tất cả đồng ý cho bố mẹ tôi còn 1 người không đồng ý và bắt chia yêu cầu làm bốc thăm bốc được phần nào lấy phần đó. Vậy mong luật sư giải  giúp tôi trường hợp trên và quy định pháp luật hướng dẫn.

Cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Về hình thức của di chúc:
 
Di chúc là sự thể hiện ý chí chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Điều 649 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Như vậy, nếu ông bạn trước khi chết đã để lại di chúc bằng miệng và có ít nhất 2 người làm chứng thì di chúc đó được coi là hợp pháp.

Mảnh đất trên thuộc sở hữu chung của ông bà bạn, do vậy mỗi người sẽ được định đoạt 1 nửa giá trị đối với mảnh đất trên.

Đối với nửa còn lại của miếng đất còn lại thuộc quyền định đoạt của bà bạn. Do vậy, nếu bà bạn muốn để lại cho bố mẹ bạn thì phải lập di chúc, trong đó nêu rõ bố mẹ bạn được quyền hưởng phần di sản còn lại đối với mảnh đất trên.
 
Điều 652 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 
b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
 
Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 
 
Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.
 
Như vậy, để đảm bảo được quyền lợi của bố mẹ bạn đối với toàn bộ mảnh đất trên:

Thứ nhất, tất cả những người con của ông bà bạn phải lập văn bản về việc bố mẹ bạn được hưởng 1 nửa giá trị mảnh đất trên theo di chúc miệng mà ông bạn để lại.

Thứ hai, đối với giá trị 1 nửa miếng đất còn lại, bà bạn phải lập di chúc để lại di sản cho bố mẹ bạn. Nếu bà bạn còn minh mẫn thì có thể lập di chúc bằng văn bản. Trong trường hợp không còn minh mẫn thì khi lập di chúc phải được người làm chứng lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trường hợp lập di chúc hợp pháp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

.
CV. Nguyễn Mỵ - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay