Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Tư vấn về trường hợp công dân nữ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự

  • 21/09/2015
  • Phan Thu Thủy
  • Em là nữ, sinh ngày 7. 5. 1991 và đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán năm 2014, quê ở Quảng Ninh và hiện đang làm việc tại Hà Nội, em có nguyện vọng được đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2016. Vậy luật sư cho em hỏi sang năm em có được gọi đi nghĩa vụ quân sự không, em đăng kí nghĩa vụ quân sự ở đâu, sau 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự, em có nguyện vọng mong muốn được trở thành sĩ quan được làm việc trong quân đội thì em cần làm thế nào?


  Nội dung đề nghị tư vấn:

  Xin chào luật sư, em là nữ, sinh ngày 7. 5. 1991 và đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán năm 2014, quê ở Quảng Ninh và hiện đang làm việc tại Hà Nội, em có nguyện vọng được đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2016. Vậy luật sư cho em hỏi sang năm em có được gọi đi nghĩa vụ quân sự không, em đăng kí nghĩa vụ quân sự ở đâu,  sau 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự, em có nguyện vọng mong muốn được trở thành sĩ quan được làm việc trong quân đội  thì em cần làm thế nào?  Em rất mong nhận được sự phản hồi của luật sư. Em xin chân thành cảm ơn!

  Trả lời tư vấn:

  Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Đối với trường hợp thứ nhát, điều 6 và điều 7 luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:
   
  “ Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ
   
  1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.
   
  2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.”
   
  “Điều 7. Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị

  1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây:

  a) Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ;

  b) Thôi phục vụ tại ngũ;

  c) Thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

  2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.
  Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn tại khoản này.”

  Như vậy theo quy định này thì nếu bạn tự nguyện thì mặc dù bạn là nữ nhưng nếu đủ điều kiện về sức khỏe và  nhu cầu của quân đội thì bạn được đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2016.

  Về câu hỏi thứ hai của bạn, tại điều 15 và điều 16, luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:
   
  “Điều 15. Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự

  1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

  2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.”

  “Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

  1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

  2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 Điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

  3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này.”
   
  Theo như quy định trên thì bạn có thể đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu ở một trong hai nơi đó là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trường hợp công dân nữ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng


  CV: Ngọc Anh – Công ty luật Minh Gia
   

    Hotline: 1900.6169