Tuấn Luật sư

Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Gia đình tôi là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp đất đai. Sau một thời gian dài giải quyết và toà án đã có quyết định sơ thẩm xác định ranh giới đất của từng bên. Thực tế trong quá trình chờ giải quyết gia đình tôi bị thiệt hại do bên bị đơn gây ra. Tôi đã thoả thuận mức bồi thường nhưng không được phía bên kia chấp nhận. Vậy xin hỏi, về vấn đề này pháp luật giải quyết như thế nào nếu bên bị đơn có lỗi?

 

>> Giải đáp thắc mắc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, gọi 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo như bạn trình bày gia đình bạn là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp đất đai. Trong quá trình chờ giải quyết thì bên bị đơn gây thiệt hại cho gia đình bạn, tranh chấp về ranh giới đã giải quyết xong nhưng bên bị đơn đã gây ra thiệt hại cho bạn.

 

Tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

 

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

 

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

 

Như vậy, trường hợp bên bị đơn có lỗi trong việc gây ra thiệt hại, hai bên không thỏa thuận được về mức bồi thường thì bạn vẫn có quyền khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại.

 

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 

“1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

 

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

 

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

 

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

 

Theo quy định trên thì bên gây thiệt hại sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình bạn. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường và hình thức, phương thức bồi thường trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật. Nếu không thỏa thuận được thì tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ  luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí