Tuấn Luật sư

Tư vấn về trách nhiệm bồi thường khi gây tai nạn giao thông

Hỏi: Gia đình tôi có người thân bị tai nạn giao thông, người gây tai nạn sau khi gây tai nạn có hành vi bỏ trốn nhưng bị người dân bắt lại và có ý hối lộ người ta 3 triệu để người dân thả đi, nhưng hiện tại đã bắt được người gây tai nạn, người thân của tôi được bác sĩ bệnh viện Chợ Rẩy kết luận bị gãy xương vai, dập não và xuất huyết não. Vậy luật sư cho tôi hỏi người gây tai nạn phải có trách nhiệm như thế nào với gia đình chúng tôi?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì người gây ra tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình đã gây ra. Vì vậy, người gây ra tai nạn giao thông sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nhà bạn. Trước hết, cần xác định thiệt hại do người đó gây ra là thiệt hại về sức khỏe. Khi đó, các khỏan chi phí bồi thường sẽ được xác định dựa trên căn cứ sau:

 

Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm:

 

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

 

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

 

Tư vấn về trách nhiệm bồi thường khi gây tai nạn giao thông

 

Tư vấn về trách nhiệm bồi thường khi gây tai nạn giao thông, gọi 19006169 

 

Trong trường hợp người thân của bạn chết, người gây tai nạn sẽ phải bồi thường dựa trên căn cứ xác định như sau:

 

Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

 

 

“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

 

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

 

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

 

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

 

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

 

Về thời hạn bồi thường thiệt hại, pháp luật có quy định như sau:

 

“Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm

 

1. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

2. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn sau đây:

 

a) Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân;

 

b) Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

 

3. Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này sinh ra và còn sống.”

 

Căn cứ vào các quy định nêu trên trong Bộ luật Dân sự 2015, thì người gây tai nạn có trách nhiệm bồi thường cho người bị gây tai nạn. Bạn có thể xét những điều khoản nêu trên để ứng với trường hợp cụ thể của người thân bạn.

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 19006169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Luật gia Đào Quang Vinh -  Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí