Tuấn Luật sư

Tư vấn về thế chấp giấy tờ đất để vay tiền mặt của người quen

Dạ cho em hỏi về việc ba em thế chấp giấy tờ đất để vay tiền mặt của một người quen. Việc là giấy tờ đất có đứng tên sở hữu của ba em, và 3 chị em em. Nhưng chỉ có ba em tự ý thế chấp giấy tờ, không có sự đồng ý của 3 chị em em. Và bên cho vay vẫn đồng ý và giữ lại giấy tờ đất, quyết định cho vay...

Vậy việc bên cho vay giữ giấy tờ đất khi chưa có sự đồng ý của 3 chị em em thì chúng em có quyền khiếu nại được hay không? Việc thứ 2 là ba em chỉ làm giấy vay tiền bằng tay, không có công chứng của pháp luật,. Trong giấy không ghi rõ nội dung kì hạn thanh toán lẫn lãi suất, chỉ có chữ ký của bên vay, không có chữ ký của người cho vay. Vậy giấy đó có hiệu lực hay không? Nếu kiện ra tòa thì mức phạt tối đa nhất là như thế nào. Về lãi suất, ba em nói là bên cho vay đã tự ý thay đổi mức lãi suất trước tòa án. (Vì trước đó lãi suất là do 2 bên thỏa thuận miệng với nhau). Nếu kiện ra tòa, hành vi của ba em sẽ được xét như thế nào? Nếu có thì mức phạt và hành vi phạm tội là thuộc diện nào của pháp luật? Em xin cám ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, việc bên cho vay giữ giấy tờ đất khi chưa có sự đồng ý của 3 chị em trong gia đình bạn thì 3 chị em bạn có quyền khiếu nại?

Theo như thông tin bạn cung cấp thì giấy tờ đất cấp cho hộ gia đình bạn không phải cấp cho cá nhân hoặc một số cá nhân. Do vậy, khi đem thế chấp mảnh đất cần có sự đồng ý của các đồng sở hữu tài sản. Tức là ở đây cần có sự đồng ý của cả 3 chị em bạn về việc thế chấp tài sản. Quy định về hợp đồng thế chấpq uyền sử dụng đất được quy định như sau:

Điều 715 - Bộ luật dân sự 2005. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên sử dụng đất (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Bên thế chấp được tiếp tụng sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

Theo Điều 223 BLDS về định đoạt tài sản chung:

“1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2.Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì việc bên cho vay giữ giấy tờ đất khi chưa có sự đồng ý của 3 chị em bạn thì 3 chị em bạn quyền khiếu nại vụ việc này.

Thứ hai, ba em chỉ làm giấy vay tiền bằng tay, không có công chứng của pháp luật,. Trong giấy không ghi rõ nội dung kì hạn thanh toán lẫn lãi suất, chỉ có chữ ký của bên vay, không có chữ ký của người cho vay. Vậy giấy đó có hiệu lực hay không? 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất buộc phải công chứng, chứng thực. Căn cứ:

Điều 167 - Luật đất đai 2013. uyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn uyền sử dụng đất.

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Căn cứ vào các quy định trên, khi có tranh chấp tại tòa, tòa sẽ tuyên hợp đồng thế chấp trên vô hiệu do không đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Nếu kiện ra tòa thì mức phạt tối đa nhất là như thế nào. Về lãi suất, ba em nói là bên cho vay đã tự ý thay đổi mức lãi suất trước tòa án. (Vì trước đó lãi suất là do 2 bên thỏa thuận miệng với nhau). Nếu kiện ra tòa, hành vi của ba em sẽ được xét như thế nào? Nếu có thì mức phạt và hành vi phạm tội là thuộc diện nào của pháp luật?

Khi hợp đồng vô hiệu, hai bên sẽ hoàn trả lại nhau những gì đã nhận. Căn cứ:

Điều 137 – Bộ luật dân sự 2005. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.


Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì ba bạn sẽ phải trả lại số tiền mặt đã vay của người quen đồng thời người quen của ba bạn sẽ có nghĩa vụ trả lại giấy tờ đất cho ba bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thế chấp giấy tờ đất để vay tiền mặt của người quen. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

CV Trần Thị Linh - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay