Tuấn Luật sư

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác bao gồm các nội dung chủ yếu nào? Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng hợp tác được quy định như thế nào? Luật sư tư vấn cụ thể như sau:

Trong kinh doanh, để mở dộng kinh doanh thì nguồn vốn là một trong những vấn đề quyết định rất lớn đến việc kinh doanh. Trên thực tế không phải ai cũng huy động nguồn vốn này một cách dễ dàng do đó việc hợp tác cùng nhau kinh doanh là một hình thức được nhiều người lựa chọn. Việc soạn thảo được một hợp đồng hợp tác với những nội dung vừa đảm bảo quyền lợi của các bên, vừa phù hợp với quy định của pháp luật là vấn đề mà các bên trong hợp đồng hợp tác cần đặc biệt quan tâm. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này hoặc có nhu cầu hỗ trợ soạn thảo hợp đồng trong trường hợp của mình bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được chúng tôi hỗ trợ cụ thể về vấn đề này.

Nội dung câu hỏi: Chào luật sư, hiện tại em sẽ cùng 3 người bạn nữa cùng bỏ vốn mỗi người 250 triệu (tổng vốn đầu tư 1 tỷ/4 người) để hợp tác làm ăn. Lợi nhuận sẽ được chia đều cho 4 người vào mỗi tháng sau khi trừ tất cả các chi phí tiêu hao. Nhờ luật sư tư vấn giúp em mình cần làm hợp đồng hợp tác đầu tư như thế nào, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để tránh phiền phức sau này ạ. Mong được hồi âm sớm từ luật sư. Em xin cảm ơn. 

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:     

Theo thông tin bạn cung cấp, nhận thấy mục đích của việc góp chung tiền là để hợp tác làm ăn do đó các bạn có thể cùng thỏa thuận hợp đồng hợp tác làm ăn theo quy định tại Điều 504 Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng hợp tác như sau:

“1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.”

Như vậy, trong trường hợp này các thành viên góp vốn có thể thỏa thuận các nội dung liên quan đến hợp tác kinh doanh trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và không trái với quy định pháp luật, hợp đồng này phải được lập thành văn bản, có thể được công chứng chứng thực theo yêu cầu của các thành viên trong hợp đồng.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đảm bảo các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 505 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích, thời hạn hợp tác; 

2. Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;

3. Tài sản đóng góp, nếu có;

4. Đóng góp bằng sức lao động, nếu có; 

5. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức; 

6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác; 

7. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có; 

8. Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có; 

9. Điều kiện chấm dứt hợp tác."

Trong đó, quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác được xác định tại Điều 507 Bộ luật dân sự 2015 như sau: 

1. Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác. 

2. Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác. 

3. Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.

4. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng."   

Trong trường hợp của bạn, hợp đồng hợp tác cần đảm bảo các nội dung như đã nêu trên. Tuy nhiên, các thành viên có thể thỏa thuận để đưa ra chi tiết các nội dung trong hợp đồng góp vốn. Việc quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các thành viên và các nội dung khác sẽ giúp cho các thành viên định hướng được cách giải quyết trong trường hợp có phát sinh tranh chấp.

Nếu các bên không thể tự thỏa thuận lập hợp đồng hợp tác và mong muốn có một bản hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật cũng như đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên trong trường hợp có phát sinh tranh chấp thì bạn có thể liên hệ với Công ty Luật Minh Gia để chúng tôi hỗ trợ soạn thảo bản hợp đồng này.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí