Trần Tuấn Hùng

Tư vấn về người giám hộ theo Luật Dân sự

Nội dung tư vấn: Luật sư cho hỏi trường hợp người con mất đi, những người được hưởng tài sản bao gồm:cha,mẹ,vợ.Nếu người thừa kế là cha đã già yếu, không đủ minh mẩn để ký phân chia tài sản thì phải làm thế nào để giải quyết? Theo điều luật nào? Quy định cụ thể thế nào mong luật sư tư vấn. Tôi xin cảm ơn.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Nếu người thừa kế là cha đã già yếu, không đủ minh mẫn để ký kết phân chia tài sản thì cần có người giám hộ để tham gia kí vào bản cam kết đó.

 

Điều 57 Luật dân sự 2015 quy định về Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi như sau:

 

“1. Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:

 

a) Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

 

b) Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

 

c) Quản lý tài sản của người được giám hộ;

 

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”

 

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

 

Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ.

 

Thủ tục cử người giám hộ bạn có thểm tham khảo bài viết sau: Thủ tục cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự

 

Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.

 

Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về người giám hộ theo Luật dân sự 2005 . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Luật gia: P.T.Nguyệt - Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169