LS Hồng Nhung

Tư vấn về đối tượng tinh giản biên chế

Tôi hiện là viên chức cấp huyện, sinh năm 1961, công tác từ tháng 4 năm 1994 và có cộng thời gian quân đội ở Campuchia là 3 năm 11 tháng. Vì nhiều lý do khác nhau, không phải là cán bộ dôi dư hay không hoàn thành nhiệm vụ gì cả. Nói chung, là làm tốt công việc đảm nhiệm. Muốn nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng


Yêu cầu tư vấn: Tôi hiện là viên chức cấp huyện, sinh năm 1961, công tác từ tháng 4 năm 1994 và có cộng thời gian quân đội ở Campuchia là 3 năm 11 tháng. Vì nhiều lý do khác nhau, không phải là cán bộ dôi dư hay không hoàn thành nhiệm vụ gì cả. Nói chung, là làm tốt công việc đảm nhiệm. Muốn nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Dự kiến, đến đầu năm 2018 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Vậy trường hợp của tôi có thuộc diện điều chỉnh theo NĐ108 hay không và cách tính chế độ như thế nào (Cả về hưu trước tuổi và chế độ hưu). Với trình độ đại học, cứ 3 năm tăng lương 1 lần, nhưng nếu đăng ký về hưu theo NĐ 108 thì có được xét tăng lương trước thời hạn (2 năm trước khi về hưu)? Xin cảm ơn.
 

 

Tư vấn về đối tượng tinh giản biên chế
Tư vấn về tinh giản biên chế

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo như thông tin bác cung cấp cho chúng tôi thì hiện tại, bác đã 54 tuổi, không phải là cán bộ dôi dư hay không hoàn thành nhiệm vụ và có thời gian đóng BHXH tính đến thời điểm hiện tại là hơn 25 năm. Tuy vậy, để hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi  theo quy định tại Nghị định 108/2014 thì bác phải thuộc các trường hợp tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
 
Các trường hợp tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP đã được chúng tôi tư vấn. Bác có thể tham khảo tại đây.

Trường hợp 1: Nếu lý do xin nghỉ hưu trước tuổi của bác không thuộc một trong các trường hợp tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì bác có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nếu đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực ngày 1/1/2016 ( do bác dự kiến xin nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2018)

Trường hợp 2: Nếu lý do xin nghỉ hưu trước tuổi của bác thuộc một trong các trường hợp tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bác sẽ được hưởng các chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này. Theo đó, dự kiến đến năm 2018 bác xin nghỉ hưu trước tuổi, khi đó, tuổi của bác sẽ là 57 tuổi. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi của bạn sẽ áp dụng theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;”
 
Theo đó, bác sẽ được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hộiheo quy định tại Điêu 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực ngày 1/1/2016 ( do bác xin nghỉ hưu vào năm 2018 nên chúng tôi tư vấn áp dụng luật mới)

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

Về vấn đề tăng lương trước thời hạn, bạn phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Điều 11 của Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, chứ không liên quan đến việc bằng trình độ đại học cứ 3 năm tăng lương 1 lần của bác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về đối tượng tinh giản biên chế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


Luật gia: Hoài Anh - Công ty Luật Minh Gia
      
 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn