1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Tư vấn về đòi lại tài sản khi đã ủy quyền tại doanh nghiệp

  • 09/08/2015
  • Phan Thu Thủy
  • Tôi có 1 người bạn là chủ 1 doanh nghiệp vận tải. Trong thời gian qua anh ấy có ủy quyền điều hành cho người anh trai điều hành hoạt động của 1 tàu biển của công ty (anh trai là phó giám đốc). Nay tất cả các thủy thủ trên tàu đều không nghe theo mệnh lệnh của anh ấy nữa và người anh trai thì không trả lại tàu cho anh. Vậy muốn lấy lại tàu thì anh ấy phải làm gì?


  Nội dung đề nghị tư vấn:

  Chào Luật sư . Tôi xin được tư vấn 1 việc sau:
  Tôi có 1 người bạn là chủ 1 doanh nghiệp vận tải. Trong thời gian qua anh ấy có ủy quyền điều hành cho người anh trai điều hành hoạt động của 1 tàu biển của công ty (anh trai là phó giám đốc). Nay tất cả các thủy thủ trên tàu đều không nghe theo mệnh lệnh của anh ấy nữa và người anh trai thì không trả lại tàu cho anh. Vậy muốn lấy lại tàu thì anh ấy phải làm gì? Xin cảm ơn.
   
  Trả lời tư vấn:

  Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Điều 147, bộ luật dân sự có quy định về trường hợp ủy quyền như sau:

  “Điều 147. Chấm dứt đại diện của cá nhân

  2. Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  a) Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

  b) Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;

  c) Người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
  Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.”

  Bên cạnh đó, điều 16 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp

  b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  3. Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty hợp danh cử người khác làm đại diện theo pháp luật của công ty.”
  Như vậy trong trường hợp này khi người bạn của bạn là chủ của một doanh nghiệp vận tải đã ủy quyền điều hành một tàu biển cho phó giám đốc là anh trai mình thì thời hạn ủy quyền sẽ hết khi chủ doanh nghiệp quay trở lại làm việc hoặc hết thời hạn ủy quyền. Việc ủy quyền điều hành tức là việc người được ủy quyền trong trường hợp này là phó giám đốc sẽ thay mặt cho người ủy quyền làm những công việc của người ủy quyền là người bạn của bạn trong thời gian người đó không thể trực tiếp điều hành công ty mà không phải là việc chuyển giao quyền sở hữu doanh nghiệp cũng như tài sản của doanh nghiệp. Do đó việc người anh trai không trả lại tàu cho bạn của bạn là không đúng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này để đòi lại tàu thì người bạn của bạn có thể khởi kiện ra tòa án để đòi lại tài sản của mình.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về đòi lại tài sản khi đã ủy quyền tại doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng


  CV: Ngọc Anh – Công ty Luật Minh Gia
Bài viết nổi bật