Đàm Minh Diệu

Tư vấn về điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo tuổi

Vợ tôi sinh tháng 2 năm 1962, theo Nghị định 108 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của bộ nội vụ (có hiệu lực từ ngày 10/1/2015 và ngày 30/5/2015) thì vợ tôi ở trong khoảng tuổi dưới 53 và trên 51, đủ điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi, theo tuổi. Nhưng đến nay, 20/6/2015, UBND tỉnh Quảng Nam mới thông báo, triển khai thực hiện nghị định 108. Vậy vợ tôi có đủ điều kiện về tuổi để được nghỉ không? Mong LS tư vấn giúp cho. Chân thành cảm ơn.

 

Tư vấn về điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo tuổi
(Hình ảnh minh họa)
Vấn đề này Công ty Luật minh gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Chị sinh tháng 2 năm 1962 tính đến tháng 2 năm 2015 chị vừa tròn 53 tuổi. Tính đến ngày 20/6/2015 tuổi của chị là trên 53 tuổi.

Căn cứ theo Điều 8 tại Nghị định 108/2014/NĐ – CP và Điều 5 tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT – BNV - BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số:108/2014/NĐ - CP về chính sách tinh giản biên chế. Tính từ thời điểm hai văn bản pháp luật này bắt đầu có hiệu lực nếu chị thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định này thì chị vẫn có thể hưởng chính sách về hưu trước tuổi. 

 “Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

Còn đối với UBND tỉnh Quảng Nam đến 20/6/2015 mới thông báo, triển khai thực hiện Nghị định số:108/2014/NĐ - CP thì đó là lỗi về sự triển khai chậm trễ thực hiện Nghị định này, người lao động không được hưởng chế độ kịp thời. Đây cũng là một trong những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định này hiện nay.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo tuổi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

.

Luật gia: Bùi.T.Ngọc.Hà – Luật Minh gia.
Hotline: 1900.6169