Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

  • 11/11/2018
  • Phương Thúy
  • Thưa luật sư, Tôi bị 1 nhóm gồm 4-5 người dùng dây bảo hộ lao động có móc sắt, ông tuýp, gạch ,đánh gây thương tích 9% và tôi đã làm đơn xử lí hình sự đối với các đối tượng trên, Xin hỏi luật sư như vậy các đối tượng trên có bị xử lí hình sự hay không và tôi được bồi thường những khoản gì theo pháp luật. Tôi xin cảm ơn luật sư tư vấn.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, công ty chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Thứ nhất, về trách nhiệm hình sự:

  Căn cứ Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

  “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

  b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

  c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

  d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

  đ) Có tổ chức;

  e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

  i) Có tính chất côn đồ;

  k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”

  Như vậy, theo như bạn trình bày, nhóm người kia cóhành vi sử dụng dây bảo hộ lao động có móc sắt, tuýp sắt, gạch dùng để đánh người với thương tích của bạn là 9% thì nhóm người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

  Thứ hai, về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

  Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

  “1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

  Và Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  “1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.

  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

  Như vậy, căn cứ vào các điều luật đã nêu trên, bạn sẽ được bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, cụ thể nhóm người có lỗi gây thiệt hại cho bạn sẽ phải bồi thường cho bạn chi phí hợp lý cho bạn cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất; thu nhập thực tế bị giảm sút của bạn; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc bạn trong thời gian điều trị. Ngoài ra nhóm người đó phải bồi thường cho bạn một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà bạn gánh chịu. Mức bồi thường sẽ do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa nhóm người đó phải bồi thường cho bạn là không quá 50 lần mức lương cơ sở, tức là không quá 69.500.000 đồng (hiện tại mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng).

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng
  Chuyên viên Hoàng Phương Thảo - Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169