Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Tư vấn trường hợp hỏi về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  • 28/07/2015
  • Trần Kim Khánh
  • Xin chào Luật sư! Công ty toi thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nồ bắt buộc, nhưng chưa được PCCC cấp giấy chưng nhận đủ điểu kiện về PCCC Nên bên bán bảo hiểm từ chối bán .Nhưng khi Phòng cảnh sát PCCC đến kiểm tra & lập biên bảng vi pham vì ko mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như vậy có đúng không Xin luật sư tư vấn giúp


  Trả lời: Chào anh! Cảm ơn anh đã gưi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của anh, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Điều 3, khoản 1 nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có quy định về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:
   
  “Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuôc đối tượng phải tham gia bảo hiếm cháy, nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt độngtại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy nổ”.
   
  Theo  khoản 1 và 2 Điều 13 nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc :
   
  Điều 13. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
   
  1..Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy đinh tại nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
   
  2..Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
   
  Khoản 1 Điều 1 Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 35/2003/NĐ-CP  và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có quy định:
   

  1. Khoản 3 điều 9 được sửa đổi bổ sung như sau:
    

  “3. Điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
   

  Đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 nghị định này, trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu phải có văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy…”.

   
  Điều 15 nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc  quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.
   
  1.Thực hiện bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của nghị định này và các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
   
  2.Bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm đã thực hiện các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 13 nghị định này.
   
  Từ những căn cứ pháp luật trên có thể thấy, việc Phòng cảnh sát PCCC đến kiểm tra & lập biên bản vi pham vì ko công ty không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là hoàn toàn đúng pháp luật.
   
  Công ty bạn thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật, hơn nữa lại thuộc danh mục cần phải có biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy của phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Công ty chưa được phòng Cảnh sát PCCC cấp giấy chứng nhận vì chưa đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Điều này có thể cho thấy công ty thực hiện chưa đầy đủ các nghĩa vụ về an toàn PCCC. Doanh nghiệp bán bảo hiểm cũng chỉ có nghĩa vụ bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khi công ty thực hiện đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

  Như vậy, việc chưa có bảo hiểm cháy, nổ bắt buôc hoàn toàn là do lỗi của công ty bạn. VÌ vậy nên việc Cảnh sát PCCC lập biên bản vi phạm vì công ty không có bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là hoàn toàn đúng pháp luật.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn trường hợp hỏi về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng
  Cv: Thùy Dương - Công ty Luật Minh Gia.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn