Vũ Thanh Thủy

Tranh chấp về hợp đồng quảng cáo sản phẩm

Kính gửi Luật sư, Tôi là nhân viên của 1 công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng. Công ty tôi có đăng ký quảng cáo sản phẩm của mình trên truyền hình thông qua 1 công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Trong quá trình làm việc, chúng tôi phát hiện có 1 số sai sót từ công ty đối tác nên chúng tôi muốn kiểm tra lại.

Chúng tôi gửi công văn đến đài truyền hình nhờ kiểm tra chứng nhận phát sóng do công ty quảng cáo cung cấp cho chúng tôi có đúng về số lần phát sóng không thì đài truyền hình từ chối trả lời với lý do chúng tôi không có quyền hỏi như vậy theo luật quảng cáo. Luật sư cho tôi hỏi việc đài từ chối trả lời chúng tôi có đúng không và quy định của pháp luật như thế nào. Nếu chúng tôi muốn xác minh việc phát sóng sản phẩm của chúng tôi trên đài truyền hình thì chúng tôi phải làm sao? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia, với tình huống của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.

Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác.

Như vậy, xác định theo tình huống của bạn thì bên bạn là người quảng cáo còn phía bên đài truyền hình là bên phát hành quảng cáo. Để xem xét hành vi của bên đài truyền hình từ chối việc yêu cầu cung cấp về số lần phát sóng sản phẩm của bên bạn?

Căn cứ theo Điều 12 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

1. Người quảng cáo có các quyền sau:

a) Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;

b) Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;

c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;

d) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

2. Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

a) Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

b) Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;

c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;

d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Ngoài ra, Theo Điều 14 Luật Quảng cáo 2012 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo:

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

1. Được quảng cáo trên phương tiện của mình và thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo.

3. Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết và chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm quảng cáo thực hiện trên phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

5. Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì hiện nay pháp luật không quy định về vấn đề bên quảng cáo có quyền yêu cầu xem lại quá trình quảng cáo của mình hay không hay là bên phát hành phải có nghĩa vụ cung cấp tài liệu cho bên quảng cáo. Do đó, vấn đề mà đài truyền hình trả lời bạn là Luật Quảng cáo quy định như vậy thì không có đầy đủ căn cứ bởi lẽ luật không quy định rõ như vậy.

Trong trường hợp muốn xác minh số lần phát sóng trên truyền hình thì phía bên bạn có thể thỏa thuận với phía bên đài truyền hình nhờ bên họ có thể giúp mình giải quyết. Nếu phía bên đài truyền hình từ chối giúp đỡ thì bạn có thể yêu cầu bên công ty đối tác cung cấp căn cứ để chứng minh phía bên họ đã thực hiện theo đúng hợp đồng hay không.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đào Thị Trà - Luật Minh Gia

Gọi ngay