Lò Thị Loan

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe?

Luật sư tư vấn về: Chị gái e có đi đặt vòng tránh thai ở bệnh viện tuy nhiên khi đặt vòng tranh thai xong về nhà thì chị e thấy đau bụng rất nhiều. Quay lại bệnh viện khám thì bác sĩ có kết quả là vòng đã bị xuyên qua tử cung vào ổ bụng. Vậy là chị em phải mổ. Luật sư cho e hỏi là bác sĩ đã đặt vòng tránh thai cho chị gái em có phải chịu trách nhiệm gì không? Và người bác sĩ đặt vòng này không hề có thiện chí gì để xin lỗi chị em cả. Mong luật sư trả lời giúp em.

Luật sư tư vấn về: Xin chào luật sưEm có một vấn đề xin luật sư giúp đỡ ạ. Chị gái e có đi đặt vòng tranh thai ở bệnh viện tuy nhiên khi đặt vòng tranh thai xong về nhà thì chị e thấy đau bụng rất nhiều. Quay lại bệnh viện khám thì bác sĩ có kết quả là vòng đã bị xuyên qua tử cung vào ổ bụng. Vậy là chị em phải mổ. Luật sư cho e hỏi là bác sĩ đã đặt vòng tránh thai cho chị gái em có phải chịu trách nhiệm gì không? Và người bác sĩ đặt vòng này không hề có thiện chí gì để xin lỗi chị em cả. Mong luật sư trả lời giúp em.  Cảm ơn luật sư. 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Để thuận lợi cho quá trình tư vấn, chúng tôi xin được gọi người bác sĩ trực tiếp đặt vòng tránh thai cho chị gái của bạn là anh A.

Theo điều 584, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Đối với trường hợp của gia đình bạn, cần phải xác định xem việc vòng tránh thai xuyên qua tử cung vào ổ bụng có phải do lỗi của anh A hay không.

Nếu việc vòng tránh thai xuyên qua tử cung vào ổ bụng gây thiệt hại cho sức khỏe của chị bạn là do lỗi của anh A trong quá trình thực hiện đặt vòng tránh thai thì anh A phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chị của bạn.

Điều 590, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Như vậy, anh A phải bồi thường cho gia đình bạn những khoản sau:

- Chi phí hợp lý cho việc cữu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của chị bạn;

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của chị bạn.

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất cuản người chăm sóc chị bạn trong thời gian điều trị.

- Một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà chị bạn phải gánh chịu. Mức bồi thường này do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Nếu anh A làm đúng quy trình khi đặt vòng tránh thai cho chị bạn, việc vòng tránh thai xuyên qua tử cung đâm vào ổ bụng là do yếu tố khác quan thì anh A không phải chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp nay. (theo khoản 2, Điều 584, Bộ luật dân sự năm 2015)

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
Luật gia / CV tư vấn: Hương Giang - Luật Minh Gia

Gọi ngay