Tuấn Luật sư

Thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại?

Hỏi: Xin Quý Anh/Chị tư vấn giúp tôi với nội dung như sau: Theo thông tin từ tòa án Mẹ vợ tôi có tham gia chơi một số dây hụi (họ) với một người bạn gần địa phương (gia đình không biết). Mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông thì cô chủ hụi kiện gia đình tôi và yêu cầu thanh toán số tiền đến 400.000.000 đồng do mẹ vợ tôi đã hốt hụi nhưng không đóng hụi chết.

 

Xin hỏi Quý Anh/Chị cho ý kiến trong trường hợp này tòa án có thể yêu cầu gia đình tôi "thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại" hay không? Xin chân thành cảm ơn!

 

>> Luật sư tư vấn quy định về nghĩa vụ do người chết để lại, gọi 19006169 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định của pháp luật về dân sự hiện hành thì chơi hụi (họ) là hình thức giao dịch về tài sản được quy định tại Điều 471- Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 

Điều 471. Họ, hụi, biêu, phường

 

1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

Theo đó chơi họ được dựa trên cơ sở là sự thỏa thuận của một nhóm người về việc góp một số tiền hay tài sản và quyền, nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia. Mặc dù chơi hụi (họ) không được thành lập văn bản nhưng bản chất của nó là chính là một dạng của hợp đồng cho vay.Pháp luật cũng không quy định hợp đồng cho vay phải nhất thiết được lập thành văn bản mà có thể được xác lập bằng lời nói.

 

Từ đó đã xác lập nghĩa vụ của mẹ vợ bạn với những người chơi họ.Khi mẹ vợ bạn qua đời, thì phần nghĩa vụ này được chuyển cho những người hưởng thừa kế của bà. Điều này được quy định tại Điều 615- Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

 

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

 

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

 

Theo những quy định trên của pháp luật thì gia đình bạn phải hoàn trả 400.000.000 đồng cho chủ hụi do phải thực hiện ngĩa vụ về tài sản của người chết để lại theo quy định của luật thừa kế nếu có căn cứ cho rằng nghĩa vụ hoàn trả này thuộc về mẹ bạn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí