Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục xin cấp bản sao văn bản công chứng

  • 17/04/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Cá nhân, tổ chức có yêu cầu xin cấp bản sao văn bản công chứng thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

  ban-sao-van-ban-cong-chung-jpg-21102014103813-U16.jpg
  Thủ tục công chứng?

  Trình tự thực hiện:

  - Nộp hồ sơ yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng;

  - Nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ.

  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng

  Thành phần hồ sơ:

  - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)

  Thời hạn giải quyết: Không quá hai (02) ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười (10) ngày làm việc (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng).

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bản công chứng

  Lệ phí: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  - Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.

  - Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

    Hotline: 1900.6169