Vũ Thanh Thủy

Thủ tục phân chia di sản thừa kế khi chồng mất

Thưa luật sư. Tôi mong luật sư tư vấn cho trường hợp của tôi như sau. Khi bố chồng tôi mất có để lại một căn nhà mang tên bố chồng tôi và 1 căn nhà mang tên cả bố và mẹ chồng tôi. Sau đó 1 năm, chồng tôi mất. Vậy tôi xin hỏi, trong trường hợp này: tôi và con gái tôi có được chia phần tài sản trên không? Thủ tục cần tiến hành thế nào. Bố chồng tôi mất không để lại di chúc và chồng tôi mất cũng không để lại di chúc. Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật, người có di sản chết mà không để lại di chúc thì phần tài sản của họ sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật, theo đó những người được hưởng di sản do người chết để lại bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Di sản mà bố chồng để lại bao gồm: căn nhà đứng tên bố chồng và một nửa giá trị căn nhà của hai bố mẹ chồng. Do đó, nếu bố chồng mất trước chồng bạn mà không để lại di chúc thì chồng bạn đươc hưởng một phần trong số di sản của người bố.

Sau đó chồng bạn mất nhưng không để lại di chúc thì theo quy định pháp luật,  những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm bạn và con gái sẽ được quyền hưởng phần di sản mà chồng bạn để lại, trong đó có cả phần tài sản người này được thừa kế từ bố chồng bạn.

Thủ tục tiến hành phân chia di sản thừa kế:

Căn cứ theo Điều 57 Luật Công chứng 2014 quy định về công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

…..”

Nếu không có tranh chấp thì những người thuộc hàng thừa kế sẽ tự thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế và văn bản trên cần phải được công chứng theo quy định của luật. Để công chứng được văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau, bao gồm:

- Giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất;

- Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản;

- Giấy tờ tùy thân của những người thừa kế.

Trường hợp các bên không thể tự thỏa  thuận được thì bạn có quyền làm đơn gửi Tòa án có thẩm quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế của bố và chồng bạn.
 

Trân trọng.

P.luật sư tư vấn về dân sự – Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay