Tuấn Luật sư

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế từ cô ruột?

Nhờ luật sư giải đáp, hướng dẫn giùm tôi thủ tục khai nhận thừa kế như sau: Tôi có được cô ruột làm di chúc cho phần tài sản mà cô được hưởng của căn nhà do ông bà nội để lại. Khi ông bà nội mất thì không có làm di chúc để lại cho các con của ông bà: Bác tôi, ba tôi, cô tôi.

Cô tôi mới vừa qua đời cách đây 02 tháng, hiện giờ tôi có phải làm thủ tục nhận di sản thừa kế không? Và hồ sơ khai nhận phải chuẩn bị các loại gì ? Liên hệ với cơ quan nào để xin xác nhận ? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Trước khi tiến hành thủ tục khai nhận di sản bạn cần lưu ý các nội dung sau: Ông bà của bạn mất bao lâu rồi? Cô bạn có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hay chưa? bác và ba của bạn có yêu cầu chia di sản thừa kế từ ông, bà nội bạn mất để lại hay không? Sự cần thiết phải đề cập đến những nội dung này là vì di sản có nguồn gốc là tài sản thừa kế của ông, bà bạn để lại, có 3 người con, không có di chúc cho cô bạn toàn bộ tài sản. Bởi vì từ các câu hỏi đó có thể phát sinh một số trường hợp ảnh hưởng đến phần di sản khi bạn khai nhận di sản thừa kế:

Trường hợp 1:

Căn cứ vào Điều 623 Bộ luật dân sự 2015:“2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”.

Theo đó, nếu thời gian ông, bà bạn mất chưa đến mười năm mà không có di chúc và cô bạn chưa khai nhận di sản thừa kế thì bác và ba bạn còn quyền yêu cầu chia di sản thừa kế tương ứng với phần thừa kế của mình do ông, bà bạn để lại. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả là cô bạn không thể di chúc toàn bộ căn nhà cho bạn được mà chỉ có thể di chúc một phần di sản mà cô bạn nhận được từ ông, bà bạn để lại cho bạn mà thôi.

Trường hợp 2:

Căn cứ vào Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc:

“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”.

 Từ quy định trên, nếu di sản cô bạn để lại có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì cô bạn cũng chỉ có thể để lại cho bạn phần di sản còn lại sau khi đã chia cho những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Như vậy, nếu không có những trường hợp này thì khi khai nhận di sản thừa kế bạn phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất.

Về việc khai nhận di sản thừa kế, bạn có thể thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã (phường) hoặc tại tổ chức hành nghề công chứng nơi có di sản thừa kế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục khai nhận di sản thừa kế từ cô ruột?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn chia thừa kế theo pháp luật để được giải đáp.

Hotline: 1900.6169