LS Vy Huyền

Điều kiện, thủ tục hoàn thuế dự án đầu tư

Nhờ luật sư tư vấn về các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư như sau: Tôi có một số câu hỏi mong Luật sư trợ giúp.Tôi thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Công ty tôi có quyết định thành lập, có con dấu, mã số thuế và tài khoản ngân hàng riêng. Ban được thành lập để quản lý các dự án do Công ty thực hiện.

Tôi nộp tờ khai theo mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư. Tôi đã kê khai thuế GTGT từ năm 2013 đến nay và thuế GTGT kê khai đã hơn 10 tỷ.Tôi đang muốn làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho Ban QLDA.Vậy xin Luật sư trợ giúp tôi căn cứ vào thông tư, nghị định nào để làm cơ sở hoàn thuế GTGT cho Ban quản lý dự án, cám ơn Luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về công ty luật Minh Gia. Với yêu cầu trợ giúp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 10 Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016, quy định cụ thể như sau:

- Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.(gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế)

- Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và không phải là đơn vị kế toán lập báo cáo tài chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, khi đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng phải có văn bản ủy quyền của doanh nghiệp trụ sở chính theo quy định của pháp luật về uỷ quyền.

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư cụ thể như sau:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT. 

Trên đây là nội dung tư vấn về: Thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư như thế nào. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí