Nông Hồng Nhung

Thủ tục hoàn tất hồ sơ nhận di sản thừa kế.

Nhờ luật sư tư vấn về thừa kế như sau: Lúc trước ông cố tôi có một căn nhà mà người đứng tên trên sổ đỏ là bà cố. Ông cố có 2 người con là ông cậu và bà ngoại tôi. Bên ông cậu có 6 người con, bà ngoại tôi có 4 người con. Nhưng trước khi ông cố và bà cố qua đời không có để lại di chúc, thì tài sản này phải chia như thế nào? Hiện giờ ông cậu đã chết chỉ còn bà ngoại còn sống.

Nếu những người con của ông cậu nếu làm giấy sử dụng đất đứng tên của họ mà chưa có sự đồng ý của bà ngoại tôi thì có thể kiện họ không? Mong luật sư tư vấn rõ ràng và chi tiết ạ.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

>> Hàng thừa kế theo quy định pháp luật

>> Hỏi về chia thừa kế theo pháp luật

Theo thông tin a/c cung cấp, diện tích đất và căn nhà là tài sản chung vợ chồng của ông cố và bà cố. Ông/bà cố mất không để lại di chúc nên di sản được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo đó, di sản được chia đều cho những người đồng thừa kế là cậu và bà ngoại a/c. Nếu cậu a/c đã mất thì những người thừa kế của cậu a/c sẽ được hưởng phần của người cậu và là đồng thừa kế cùng với bà ngoại. Do đó, đây được xác định là tài sản chung của những người đồng thừa kế, việc đinh đoạt tài sản phải có sự đồng ý của tất cả. Vì vậy, nếu giấy chứng nhận được cấp chỉ cho 1 người mà không có sự đồng ý của những người còn lại thì có cơ sở để khởi kiện tuyên hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận và yêu cầu phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. 

>> Giải đáp thắc mắc pháp luật thừa kế qua tổng đài: 1900.6169

-----------------

Câu hỏi thứ 2 - Luật sư tư vấn về thừa kế

Tóm tắt câu hỏi: Ba mẹ tôi có ba người con ,mẹ tôi qua đời 1975 ba tôi có vợ kế và mua đất làm nhà ở mẹ kế tôi bỏ nhà đi 1980 và không có con ba tôi có vợ kế tiếp sinh được 2 người con vào 1981 và 1983. Đến 1998 nhà nước cấp sổ đỏ ghi hộ ông ( tức bố tối ) tôi lập gia đình cắt hộ khuẩn năm 1999 và 2 chị tôi cắt hộ khẩu vào năm 2000. đến năm 2013 ba tôi mất trước lúc mất ba tôi và mẹ kế tôi làm di chúc cho em kế của tôi, các chị em tôi khồng biết. Vậy xin hỏi luật sư là 3 chị em đời trước và mẹ kế thứ 2 có quyền lợi gì khồng ? và cách chia như thế nào?

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp người chết để lại di chúc thì cần xác định di chúc đó có hợp pháp hay không? Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

 

"Điều 652. Di chúc hợp pháp

 

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

 

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

 

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

 

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

 

Trường hợp di chúc hợp pháp thì di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc đó. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 

"Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

 

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

 

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này."

 

Trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ chia theo pháp luật theo Điều 651 Bộ luật dân sự 2015:

 

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau."

 

Theo đó, những người con đẻ, con nuôi hợp pháp của người chết đều được hưởng di sản thừa kế.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí