Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo trình tự sau:

  Trình tự thực hiện:

   

  - Người yêu cầu đăng ký việc chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc giám hộ.

  Thành phần hồ sơ:

  - Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ (theo mẫu).

  - Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây và xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

  - Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.

  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

  Lệ phí (nếu có): Không quá 5.000 đồng.

  Mẫu đơn, Tờ khai: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ (theo mẫu).

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp)

Bài viết nổi bật