Tuấn Luật sư

Thủ tục công chứng hợp đồng tại văn phòng công chứng

Thủ tục công chứng hợp đồng tại văn phòng công chứng được quy định và hướng dẫn cụ thể theo các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn Phòng Công chứng


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển trực tiếp đến Công chứng viên và Công chứng viên chứng nhận hợp đồng theo quy định của pháp luật.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3. Các bên tham gia giao dịch có tên ghi trong hợp đồng ký tên vào sổ lưu, nhận hồ sơ và đóng phí công chứng tại Phòng Công chứng .


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Công chứng hoặc thực hiện ngoài Phòng Công chứng đối với những người già yếu, người bị tạm giam, người đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến Phòng Công chứng.


- Thành phần hồ sơ:


+ Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu (Phòng Công chứng cung cấp).


+ Hợp đồng, văn bản thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất, các bên giao kết trong hợp đồng có thể tự soạn thảo có nội dung như trong mẫu hướng dẫn hoặc yêu cầu Phòng Công chứng soạn thảo theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.


+ Giấy Chứng minh nhân dân bản chính của bên cho và bên nhận.


+ Giấy chứng nhận kết hôn bản chính nếu là tài sản chung của vợ chồng.


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính.


+ Một số giấy tờ khác có liên quan như: Giấy khai tử, giấy khai sinh của những người đồng sở hữu...(bản chính hoặc bản sao có thị thực).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong buổi làm việc nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí