Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục công chứng di chúc

  • 20/11/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Di chúc là gì? Các hình thức của di chúc? Thành phần hồ sơ để công chứng di chúc là gì? Trình tự, thủ tục để công chứng di chúc được thực hiện như thế nào? Để giải đáp các câu hỏi trên, công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  1. Luật sư tư vấn về pháp luật dân sự

  Di chúc là việc người có tài sản để lại tài sản của mình cho cá nhân, tổ chức khác dưới hai hình thức là di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng. Đối với hình thức lập di chúc bằng văn bản, di chúc bằng văn bản có công chức là một loại di chúc được sử dụng phổ biến bởi thông thường, trước khi công chứng viên công chứng vào văn bản di chúc, công chứng viên có trách nhiệm xem xét tính hợp pháp, hợp lý của nội dung và hình thức văn bản. Các văn bản di chúc có công chứng thường đảm bảo tính phù hợp với quy định pháp luật. Như vậy, các chủ thể được hưởng di sản theo nội dung di chúc được đảm bảo quyền lợi của họ.

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực dân sự, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

  2. Tư vấn về thủ tục công chứng di chúc

  Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. Người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc....

  cong-chung-di-chuc-jpg-21102014094640-U16.jpg
  Di chúc?

  Trình tự thực hiện:

  - Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

  - Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên từ chối công chứng di chúc đó hoặc theo đề nghị của người lập di chúc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

  - Trong trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe doạ thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng.

  - Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

  Thành phần hồ sơ:

  - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC);

  - Dự thảo di chúc (trường hợp tự soạn thảo);

  - Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

  - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp di chúc liên quan đến tài sản đó;

  Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

  - Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì  phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết: Không quá hai (02) ngày làm việc; đối với giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười (10) ngày làm việc (Thời gian xác minh, giám định, niêm yết không tính vào thời hạn công chứng).

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công chứng

  Lệ phí: 40.000 đồng

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

    Hotline: 1900.6169