Tuấn Luật sư

Thủ tục chứng thực điểm chỉ tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Người có yêu cầu chứng thực điểm chỉ nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Trình tự thực hiện:

- Người yêu cầu điểm chỉ nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài;

- Khi điểm chỉ, người yêu cầu chứng thực sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón tay nào, của bàn tay nào;

- Người yêu cầu chứng thực phải điểm chỉ trước mặt người thực hiện chứng thực;

- Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

- Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ điểm chỉ vào.

Số lượng hồ sơ: không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực điểm chỉ trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chứng thực

Lệ phí (nếu có): 01 USD , 2 USD (chữ ký, điểm chỉ và nội dung văn bản)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí