Tuấn Luật sư

Thủ tục chứng thực chữ ký tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho việc chứng thực tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Thủ tục chứng thực chữ ký tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục chứng thực chữ ký tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho việc chứng thực tại cơ quanđại diện của Việt Nam ở nước ngoài);

- Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực;

- Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực và trả kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

- Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký.

Số lượng hồ sơ: không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chứng thực

Lệ phí (nếu có): 1 USD, 2 USD (chữ ký và nội dung bản dịch)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí