Tuấn Luật sư

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Người dịch có yêu cầu chứng thực chữ ký tại Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo thủ tục sau:

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của người dịch phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài- Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của người dịch phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực;

- Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực;

- Trang đầu tiên của bản dịch phải được ghi rõ chữ "BẢN DỊCH" vào chỗ trống phía trên bên phải. Nếu bản dịch có từ hai trang trở lên thì phải đánh số trang theo thứ tự và phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ. Bản dịch phải được đính kèm với bản sao của giấy tờ cần dịch;

- Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thành phần hồ sơ:

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

- Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào;

- Bản chính giấy tờ cần dịch.

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chữ ký người dịch trong bản dịch được chứng thực.

Lệ phí (nếu có): 5 USD

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch: Người dịch có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; Người dịch có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch;

- Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí