Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ  đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới đến Sở Giao thông vận tải.

  b) Giải quyết TTHC :

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Qua hệ thống bưu chính ; hoặc

  - Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ :

  - Báo cáo kết quả vận tải thử có xác nhận của các Sở Giao thông vận tải có liên quan.

  b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

  4. Thời hạn giải quyết:

  - Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  nghiệp vụ thuộc  Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp: Không có.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.               

  8. Phí, lệ phí:   Không có.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.

  10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

  - Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×